Sindis vaadati sinimustvalge lipu näitust ja Tori koolile kingiti 10 kandelippu

Välisministeeriumi nõunik ja Eesti lipu seltsi esimees Jüri Trei kohtus täna Sindit külastades linnapea Marko Šoriniga, tutvus linna vaatamisväärsuste ning muuseumi väljapanekutega. Trei tõi Sindi gümnaasiumisse Eesti lipu 120-ks aastapäevaks valminud rändnäituse, esines õpilastele loenguga, tänas lipu seltsi aukirjadega linnavalitsust ja linnapead koostöövalmiduse eest lipukultuuri edendamisel. Ühtlasi sai Tori põhikool kingituseks 10 sinimustvalget kandelippu.

Presidendi kellast ja lipu päevast

Jüri Trei tänab Pille Usinat Tori põhikoolis tehtud töö eest Foto Urmas Saard
Jüri Trei tänab Pille Usinat Tori põhikoolis tehtud töö eest. Foto: Urmas Saard

Jüri Trei on töötanud viimased paarkümmend aastat ja pisut pealegi välisministeeriumi teenistuses, esmalt protokolliosakonna esimese sekretärina. Selles ametis vastutas ta riiklike suursündmuste ja kõrgetasemeliste riigivisiitide eeskujuliku korralduse eest. Alates käesoleva aastatuhande teisest aastast on Trei välisministeeriumi pressi- ja avaliku diplomaatiosakonna nõunik. Kuid tänasele visiidile saabus ta esmajoones lipu seltsi esimehena, keda kutsusid kolmepoolselt nii Sindi linnavalitsus, Sindi gümnaasium kui ka lipu seltsi Sindi osakonna liikmed.

Kohtumisel ajaloolises raehoones vestlesid Šorin ja Trei põgusalt päevapoliitilistel teemadel, seejärel jutustas linnapea Presidendi kella saamise lugu ja tutvustas hoonet üldisemalt. Jalutuskäigul renoveeritud endiste raudteejaama hoonete juures rääkis Šorin ainulaadsest muinsusväärtuslikust hoonetekompleksist, mille sarnast terves riigis kusagil mujal sarnasel kujul säilitatud pole. Samas paigas tervitas juunis 75 aastat tagasi sadu Vabaduse Risti Vendade kokkutulekule tulnud sõjasangareid kogu linnarahvas ja selle mälestusväärse päeva meenutuseks toimus lipu seltsi liikme Lembit Roosimäe ettepanekul käesoleva aasta 4. juunil võimas lipu päeva paraad.

Ühiselt vaadati Sindi paisu, mis viimastel aastatel palju kõneainet andnud ja mida peatselt näha enam pole. Peatuti Wöhrmanni alleel ja astuti sisse muuseumisse, kus juhataja Heidi Vellendiga arenes kiiresti väga elav küsimuste-vastustega täidetud vestlus. Trei lubas varsti muuseumit uuesti külastada ja siis juba koos lipu seltsi liikme Jüri Kraftiga, kes oli aastatel 1977-1988 Eesti NSV kergetööstuse minister. Treid huvitas ka Sindi muuseumi fondi üle antud fotonäitus „Jüripäevast iseseisvuspäevani“, mille paralleelteemaks on meie sinimustvalge lipp. Fotode autor Urmas Saard.

Peeter Hütt, Marko Šorin ja Jüri Trei Sindi muuseumi juures Foto Urmas Saard
Peeter Hütt, Marko Šorin ja Jüri Trei Sindi muuseumi juures. Foto: Urmas Saard

Peterburi Teataja

Eesti lipuga jätkati Sindi gümnaasiumi auväärses aulas, kuhu pandi üles kaasa võetud näitus, mis oli valminud lipu 120. aastapäeva tähistamiseks. Sedakorda oli stende 6, aga neid on olemas rohkemgi. Trei sõnul kavandatakse sama näitust täiendada uute fotode ja sõnaliste materjalidega. Edasi läheb näitus Torisse.

Lipuehtes aulas toimunud loengul osalesid lisaks Sindi gümnaasiumi vanemate klasside õpilastele ja õpetajatele ka külalised Tori vallast ja koolist. Trei kõneles lähiaastatel ees seisvatest olulistest tähtpäevadest meie ajaloos, mis tipneb riigi saja-aastaseks saamisega. Ta osundas Peterburi Teataja tähtsusele. Esimene number ilmus 1908. aasta septembri keskel ja väljaandmisega olid seotud Konstantin Pätsi ning August Rei kõrval ka Sindis sündinud Julius Seljamaa, kelle allkiri püsib igavestes aegades Tartu rahu dokumendilgi. Trei taastas Peterburi Teataja ilmumise ja toimetab seda tänaseni.

Eesti ja Soome hümnid ei ole üks ja seesama

Lipukultuurist rääkides tõi ta ilmekaid ja kohati üsna naljakaid näiteid sellest, kui lipuga käiakse ümber vääriti ning seadust tundmata. Tegelikult tegeleb lipu selts lisaks sinimustvalgele lipule ka muu riikliku sümboolikaga. Päris halb oli lugu riigi de facto taastamise algusaastatel. Puudus isegi hümni noodikiri. Vähesed teavad, et vaatamata õige helistikuga hümni valmimisele Barcelona olümpiaks, mängiti ikkagi Erika Salumäe trekisprindi kulla auks Soome hümni. Lipp ei ole tõusnud tagurpidi seotult masti mitte üksnes Barcelonas ja ei eksita mitte ainult värvide järjestuse osas. Ei teata ka mastilippude järjestust. Üsna tavapärased on juhtumid, kus mitme riigi lipu heiskamisel asetatakse Euroopa Liidu lipp Eesti lipu järele. Täiesti vale! Esmalt ikka kõigi riikide lipud ja alles siis tähed sinisel kangal.

Tunnustus koostööle

Jüri Treile kingitud Sindi gümnaasiumi logoga tass Foto Urmas Saard
Jüri Treile kingitud Sindi gümnaasiumi logoga tass. Foto: Urmas Saard

Trei kiitis nende näotute näidete taustal Pärnumaad, eriti Sindit, Pärnut ja Torit, aga kindlasti on esile tõstmist väärivaid paiku maakonnas veel teisigi, sest siinmail on lugu lipukultuuri tundmisega palju parem võrreldes mõnegi teise Eesti piirkonnaga.

Täna tunnustas Eesti Lipu Selts Sindi linnavalitsust ja isiklikult linnapead Marko Šorinit, kelle häid tegusid on pikka aega ka pealinnas märgatud. Viimastel aastatel seab Sindi eeskujul jõudsalt oma samme ka Tori vald ja Tori põhikool. Märkamise kinnituseks kinkis lipu selts 10 kandelippu. Trei usaldas lipud Tori valla arendusnõuniku Aarne Põlluääre kätte. Tema omakorda andis kingituse üle Tori põhikooli direktorile Pille Usinale, keda olid abistamas 9. klassi õpilased Andreas Kallaste ja Marko Tasane. Põlluäär on lubanud valla poolt panustada veel vähemalt 10 lippu. Seda tehakse järgmisel aastal. Ka lipuvarred on valla poolt.

Kohvilaua vestlusest koorus soov, et Treid oodatakse ka Torisse ja kindlasti soovitakse temaga peatselt kohtuda uuesti Sindiski. Kahel omavalitsusel on ühesuguseid seisukohti ja tegutsemisviise. Ka mõlema omavalitsuse koolid on Toris paljudel kordadel lippudega ühiseid ettevõtmisi korraldanud.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap