Pulli jaama ja Sindi vaheline kergliiklustee võiks valmida kõige varem sügisel 2017

Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium on välja kuulutanud meetme, mille eesmärgiks on raudteepeatuste sobivam ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.

Tunamullu detsembris valmis Sindis 1,8 km pikkune kergliiklustee Ehitus maksis üle 350 000 euro, millest EAS tasus 176 000, ülejäänu Sindi linn Foto Urmas Saard
Tunamullu detsembris valmis Sindis 1,8 km pikkune kergliiklustee. Ehitus maksis üle 350 000 euro, millest EAS tasus 176 000, ülejäänu Sindi linn. Foto: Urmas Saard

10. septembril toimunud Sindi linnavolikogu istungil otsustati tagada Sindi linna eelarve kaudu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus meetmesse „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega” esitatud projektitaotluse „Pulli raudteepeatust kogukondadega ühendava kergliiklustee rajamine” omafinantseering summas 16 705 eurot.

Toetuse andmise määruse järgi ehitatakse või remonditakse raudteepeatusest kuni 1,5 km kaugusele jääva sihtpunktiga kergliiklus- ning juurdepääsuteid. Rahastajaks on Keskkonna investeeringute keskus (KIK). Sindi linn, Sauga vald ja Maanteeamet esitasid ühistaotluse septembris.

Maksimaalselt antakse projektile toetust 85% abikõlblikest kuludest ja oma finantseeringu määr peab olema vähemalt 15%. Kolmepoolselt otsustati panustada 16%, et suurendada positiivse otsuse tõenäosust. Rahastaja sooviks oli volikogu poolne kinnitus, et kergliiklustee valmimisjärgsed ülalpidamiskulud kaetakse 5 aasta kestel pärast projekti lõppemist alates 2018.a hinnanguliselt summas 1900 eurot aastas. Varasemalt selliseid lisatingimusi ei ole seatud. On ju loomulik, et tee peab olema kasutatav aastaringselt, kommenteeris täiendavat klauslit Sindi abilinnapea Rein Ariko.

Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku lõpptähtajaga 31. august 2023. Ariko selgitas, et esmalt tuleb ära oodata KIK-i otsus ühistaotluse kohta. Menetlemise aeg on 60 päeva, seega võib otsust oodata hiljemalt novembri alguses. Eelprojekti kohaselt algab kergliiklustee Urgelt, möödub Pulli raudteepeatusest ja suundub Pärnu jõge ületava sillani, edasi kulgeb tee kuni Supluse tänava ristumisega Pärnu maanteel. Sauga vallas pöördub sellelt teelt üks haru mööda Rakvere maantee äärt kolmsada meetrit Pärnu poole kuni Vainu bussipeatuseni.

Vajalikke mõõdistusi saab projekteerimiseks teha ilma lumeta. Seega võib mõõtmisega alustamine nihkuda kevadesse. Sauga vallas tuleb mitme kinnistu omanikult maad osta. Kogu asjaajamine ja projekteerimine, ehitushanke väljakuulutamine, valituks osutunud ehitaja võimalik vaidlustamine jne. võib võtta aega sedavõrd kaua, et paremal juhul saaks töödega algust teha ületuleva aasta keskpaigas või veelgi hiljem. Seega ei saaks objekti valmimisele loota mitte enne 2017. aasta hilissügist.

Urmas Saard