Valgjärve ja Sindi noored ühises foorumteatris

Foorumteatriks nimetatud osalusteater ajendab noori leidma lahendusi väga mitmesugustele elus ette tulevatele olukordadele, mis lähtuvad suhtlemisest ja suhetest. Eile saabusid Valgjärve noored kohtumisele Sindi foorumteatriga, et näitemänguliselt sõlmida lahti erinevaid sassi minevaid suhteid ja väidelda parimate lahendusviiside üle.

Valgjärve noored saabuvad Sindi gümnaasiumi õuele Foto Urmas Saard
Valgjärve noored saabuvad Sindi gümnaasiumi õuele. Foto: Urmas Saard

Sindi gümnaasiumi foorumteatri noored seisid juba aegsasti koolimaja paraadtrepil ja nähes kaugel asuvasse parklasse sisenevat bussi alustasid rõõmsal meelel Ameerika lastelauluga külaliste tervitamist sõnadega: „Kui sul tuju hea, siis…“

„Esimene selle projekti foorumteatri laager toimus tänavu veebruaris Põlvamaal, Valgjärve vanas koolimajas, kus lisaks Sindi ja Valgjärve noortele osalesid ka Kanepi noortekeskuse noored. Nüüd on Valgjärve noored kahel päeval külas Sindis ja teemaks ikka aktuaalsete noorteprobleemide lahkamine ja lahenduste leidmine läbi foorumlugude,“ ütles Anu Luiga, Valgjärve valla kultuuritöötaja ja Valgjärve valla Avatud Noortekeskuse (VVANK) juhataja.

Millisest projektist kõneldakse? Ametlik nimetus on pikk, kuid selgitavalt põhjalik. Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Mullu märtsi keskpaigas alguse saanud projekt kestab 24 kuud ja lõpeb seega järgmise aasta kevade tulekuga. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium. Rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit, koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Anu Luiga külastab taas Sindi gümnaasiumit Foto Urmas Saard
Anu Luiga külastab taas Sindi gümnaasiumit. Foto; Urmas Saard

Luiga sõnul on suur rõhk asetatud laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel. Tihe koostöö toimub Norra partneriga, et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid, näiteks seikluskasvatuse või draamaõppe abil. „VVANK valis draamaõppe ja keskendus foorumteatrile, milles mitte keegi ei õpi rolle selgeks, vaid tuleks probleemiga välja ja asuks lahendusi otsima. Kuna VVANK on Sindi gümnaasiumi näiteringiga ja nende juhendaja Eneli Arusaarega juba varem aastaid koostööd teinud, siis otsustasime ka selle projekti raames jõud ühendada,“ selgitas Luiga, kes on oma õpilastega Sindit külastamas juba kolmandat korda.

Sindi aula laval alustati „toormaterjalide“ välja pakkumisega teemadel, mis neile kõige rohkem meelehärmi teeb või teravamalt puudutab. Lugudele järgnesid arutlused, kas tegemist ikka on tegelikus elus ette tulevate juhtumitega. Jaatavate vastuste korral mindi mõttekäigul sügavuti sisule lähemale. „Tuleb küsida, kas meid ümbritsevate tegevuste muutmisega saame paremaid tulemusi, mis ei viiks suuremate konfliktideni? Ka vaatajad saavad sõna ja võimalusi olukordadele lahendusi pakkudes,“ rääkis Luiga ja meenutas foorumteatri kasulikkust eelmise kahepäevase laagri näite varal. Keegi suhtlemises kartlik noormees olevat laagri lõppedes olnud hoopis avatum ja julgem. Ta oli öelnud, et esimest korda elus kuulati tema arvamust ja mõeldi innukalt kaasa. See lisas noorele inimesele enesekindlust. „Erinevaid arvamusi ei ole vaja maha suruda, tuleb leida ühisosa ja üksteise mõistmine.“

Valgjärve foorumteater jutustab Sindi gümnaasiumi aula laval üht oma lugu Foto Urmas Saard
Valgjärve foorumteater jutustab Sindi gümnaasiumi aula laval üht oma lugu. Foto: Urmas Saard

Küsimusele kuidas läheb ei ole Luiga seisukohalt hullemat vastust kui ‘normaalselt’. Nii küsimus kui vastus jäävad sellisel kujul osavõtmatuks viisakuseks, mis ei vii kahekõnet sisuliselt mitte kuhugile edasi. Alati ei olegi kõik normaalne. Mõnikord on ka väga halb päev ja siis tuleb julgeda ausalt vastata, esitada ka endale küsimusi, et millegist lahenduse leidmist alustada. Foorumteater püüab abistada umbsõlme tõmmatud mõttepaelte lahti arutamist ja luua mõistlike mõttesidemeid.

Luiga peab vajalikuks Sindiga koostööd jätkata ka selle projekti lõppemise järel ja loodab leida kontaktide hoidmiseks raha edaspidigi, sest Arusaar on oma ala suur asjatundja ja teeb oma noorte näitlejatega tööd väga põhjaliku andumusega. Teineteise külastamiseks maanteed pidi mõõdetav 200 kilomeetri pikkune teekond teiseneb ühiste mõtete kohtumisel olematuks kauguseks, mis liidab Sindit ja Valgjärve.

Urmas Saard