Otepää Gümnaasium osaleb Samsungi Digipöörde programmis

Otepää Gümnaasiumi õpilased kooli keelteklassis PISA-testi sooritamas

Kooliuuendusprogramm “Samsung Digipööre” toimub Eestis juba teist aastat. Selle eesmärgiks on toetada koole elukestva õppe strateegia ühe eesmärgi – digipööre elukestvas õppes – saavutamisel. Valga maakonnast osaleb selles projektis pilootkoolina Otepää Gümnaasium.

Samsung Digipöörde programm on personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) igapäevane rakendamine erinevate õppeainete õppetöös. Tasuta koolitusi ja nõustamist programmis osalevatele koolidele viivad läbi Samsung Electronics Baltics ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskuse töötajad.

“Programm on Eesti koolides ülipopulaarne ning seetõttu tuli sellele kandideerida,” selgitas Otepää Gümnaasiumi direktor Külle Viks. “Taotlusi hindas haridus- ja tehnoloogiaekspertidest koosnev žürii, kokku osaleb programmis 12 kooli.” Digipöörde programmis osalemine sai toimuma suuresti kooli õppealajuhataja Anneli Vetka eestvedamisel.

Programmi võitnud kool saab auhinnaks 10 000 euro väärtuses Samsungi digiseadmeid.

Otepää Gümnaasium on digipööramise seadnud üldise kooliarenduse teenistusse, sidudes digipöörde eesmärgid igapäevase õppimise ja õpetamisega. Koolile on oluline kogemuste jagamine ning koolituse läbiviijate juhised ja nõuanded just oma kooli eesmärkidest ja õppekavast lähtudes.

2014. aastal osales koolituses 8 pilootkooli üle Eesti, eelmisel aastal oli Samsung Digipöörde kõige edukam Valga Vene Gümnaasium.

Täiendav info Digipöörde kohta.