Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut seisavad koos eesti keele tuleviku eest

Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut leiavad, et Eesti teaduses ja kõrghariduses ootavad ees olulised väljakutsed. Sellest tulenevalt tunnevad mõlemad asutused ühist vastutust seista eesti keele tuleviku eest. Kinnituseks allkirjastavad TÜ rektor professor Volli Kalm ja EKI direktor professor Urmas Sutrop 5. märtsil Tallinnas koostöölepingu.

“Meie rahvaarv ja ka üliõpilaste arv kahaneb, ülikoolid ja teadusasutused peavad hakkama saama olemasolevate eelarvevahenditega, tõukefondidest tehtavad kulutused peavad tagama teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse, kus kestliku tegevuse aluseks on koostöö ja dubleerimise vältimine,” rääkis professor Sutrop koostöö ajendist.

TÜ rektori professor Volli Kalmu sõnul kannab Tartu Ülikool rahvusülikoolina Eesti riigi ja rahvuse ees vastutust kultuuri säilimise ja arengu eest. “Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut on mõlemad pühendunud eesti keele hoidmisele ja arendamisele ning selle lepinguga kinnitame üle meie ühised eesmärgid, kooskõlastame vastutusalad ja planeerime konkreetsed ühistegevused, et kasutada mõlema organisatsiooni ressursse parimal moel,” ütles Kalm.

Eesti Keele Instituut panustab keele kultuuri säilimisse, kannab hoolt ja arendab eesti kirjakeelt, koostab ja toimetab rahvuskultuuri seisukohalt olulisi sõnaraamatuid ning seisab hea andmekogude eest. 

“Viime läbi neid tegevusi toetavaid alus- ja rakendusuuringud, loome eesti keele keeletehnoloogilist tuge ning uurime tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, murdeid ja sugulaskeeli,” loetles Sutrop, kuidas Eesti Keele Instituut saab Tartu Ülikooli oma tegevuses eesti keele hoidmisel ja arendamisel toetada.

Kavandatava koostöö eesmärk on tagada ülikooli ja instituudi kooskõlastatud tegevus eesti keele ja sugulaskeelte õpetamisel, uurimisel ja arendamisel ning keeleteadlaste, keeletehnoloogide ja eesti keele õpetajate ettevalmistamisel.