Algas rahvusvaheline projektikonkurss põllumajandusvaldkonna teadusuuringutele

Rahvusvaheline teaduskoostöövõrgustik ERA-Net Cofund SURPLUS kuulutas koostöös Euroopa Komisjoniga välja projektikonkursi. Konkursile saab esitada põllumajandustootmise jätkusuutlikku intensiivistamist toetavaid uurimisprojekte.

„Nõudlus toidu, taastuva energia ja biomassist toodetud tooraine järele suureneb maailmas pidevalt. Samas tuleb kasutada olemasolevaid loodusressursse võimalikult säästlikult, et vähendada põllumajanduse mõju keskkonnale,“ ütles Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare. „Konkursil osalemine on Eesti teadlaste võimalus sellele kaasa aidata.“

Konkursile saab esitada projekte järgmistel teemadel:
– Taimse biomassi efektiivne kasutus (Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass cascading through novel transformations);
– Integreeritud toidulised ja mittetoidulised süsteemid (Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems);
– Põllumajandustootmise säästlikku intensiivistamist toetav maakasutus (Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management).

Projektimeeskondadesse peavad olema kaasatud vähemalt kolme riigi teadlased. Eeltaotlusi saab esitada kuni 4. märtsini 2015 kell 15.00.

Projektikonkursi orienteeruv kogumaht on 15 miljonit eurot. Põllumajandusministeerium rahastab Eesti teadlaste osalemist rahvusvahelises uurimisprojektis riikliku programmi „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021“ raames kolme aasta jooksul kokku 100 000 euroga.

Euroopa ühiskavandamise algatuse „Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused“ rahvusvahelises teaduskoostöövõrgustikus „Kestlik ja vastupidav põllumajandus toidu ja toiduks mittekasutatavate toodete tootmiseks“ (ERA-Net Cofund SURPLUS) osalevad 21 Euroopa riiki.

Konkursi tingimused: http://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Call-for-proposals-on-Research-in-Sustainable-and-Resilient-Agriculture

Rohkem infot teaduse ühiskavandamisest: http://www.faccejpi.com

Allikas: Põllumajandusministeerium