Esmakordselt anti välja Ivi Eenmaa sihtkapitali stipendium

Rahvusraamatukogu 96. aastapäeva puhul anti esmakordselt välja Ivi Eenmaa sihtkapitali stipendium. Toetuse pälvisid Rahvusraamatukogu parlamendi lugemissaali juhataja Tiina Kallas ja eesti kirjanduse referent Maire Liivamets.

“Juba oma teaduskraadi tegemise ajal mõtlesin, et neid inimesi, kes on õppimise teele asunud, tuleb toetada. Nii kaua, kui oleme, peame midagi
juurde õppima ja seda omakorda jagama,” rääkis Eenmaa Rahvusraamatukogu aastalõpu aktusel. “Rahvusraamatukogus on viimastel aastatel võimsalt edasi mindud ning siin on palju nii varasemalt tuttavaid kui ka uusi tublisid inimesi,” ütles Eenmaa.

Ivi Eenmaa sihtkapitali nõukogu otsustas 2014. aastal anda stipendiumi kahele Rahvusraamatukogu töötajale. Parlamendi lugemissaali juhataja Tiina Kallas pälvis toetuse tulemusliku ja pühendunud töö eest parlamendi infoteeninduse arendamisel ja lugemissaali juhtimisel. Toetus võimaldab Tiina Kallasel osaleda Rahvusvahelise Õigusraamatukogude Ühenduse IALL aastakonverentsil, mis toimub 20.-24. septembrini 2015 Berliinis.Teiseks stipendiaadiks valiti eesti kirjanduse referent Maire Liivamets panuse eest eesti kirjanduse tutvustamisel ning seeläbi Eesti
Rahvusraamatukogu kui eesti kultuuri hoidja ja väärtustaja rolli kinnistamisel. Ivi Eenmaa sõnul on Liivametsa pikaajaline töö
kirjandusülevaadete ja -kriitika avaldamisel võrreldav teadusmonograafia koostamisega.

Käesoleval aastal asutatud sihtkapitali eesmärgiks on toetada Rahvusraamatukogu töötajate kraadiõpet, erialaseid uurimistöid ja
enesetäiendamist. Sihtkapitali jaoks on avatud arve 17000482514 Nordea pangas, kuhu saavad füüsilised ja juriidilised isikud Eestist ja
välismaalt teha annetusi.

Statuudi kohaselt antakse toetust Eesti Rahvusraamatukogu töötajatele, kes on raamatukogus töötanud vähemalt kaks aastat. Toetuse suurus on kuni 700 eurot ja selle saaja kuulutatakse välja Eesti Rahvusraamatukogu asutamise aastapäeva tähistaval aktusel.

Eesti Rahvusraamatukogu asutati Riigiraamatukoguna Ajutise Valitsuse määrusega 21. detsembril 1918. Ivi Eenmaa oli Rahvusraamatukogu
peadirektor aastatel 1984-1998. Tema sulest ilmus 2013. aastal ka raamat “Elu paralleelmaailmades. Meenutusi Eesti Rahvusraamatukogu saamisloost 1982-1997”.