Naiskodukaitse kutsub üles kuduma sokke ja sõrmkindaid Ukraina abistamiseks

Naiskodukaitse on alates 2010. aastast saatnud igal aastal paarsada isetehtud sõrmiku- ja sokipaari Afganistanis ja mujal välismissioonidel viibivatele Eesti kaitseväelastele. Kuna suuremahuline Afganistani missioon on Eesti jaoks lõppenud, aga naiskodukaitsjate tahe aidata ja panustada ei ole kadunud, siis sellel aastal suuname oma energia sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse – Ukrainasse!

Naiskodukaitsjate eesmärgiks on kokku koguda võimalikult suur hulk Ukraina-Eesti värvides isetehtud villaseid sokke ja sõrmkindaid, lisada neile soojad tervitused ning saata asjad piirkonda, kus neid kõige enam vaja läheks. Kudumisprojekti kaudu saame näidata sümboolset toetust Ukraina Rahvuskaardi ridades võitlevatele meestele ning kriisipiirkonnas abivajavatele tsiviilelanikele.

MTÜ Vaba Ukraina esindaja Lauri Lemmingu sõnul on meestel külmade ilmade saabudes puudu peamiselt villastest sokkidest, aga üksused võtavad hea meelega vastu ka sõrmkindaid. „Naiskodukaitse abiga kokku kogutud sokid ja kindad saadetakse pataljonidele Aidar ja KievskajaRuss-11,“ ütles Lemming.

MTÜ Eesti Pagulasabi kaudu on Naiskodukaitsel olenevalt kudumite kogusest võimalik saata üks osa sokkidest ja sõrmkinnastest Zaporižžja oblastisse, kuhu on septembri lõpu seisuga ametlikult registreeritud 27 779 sisepagulast. MTÜ Eesti Pagulasabi esindaja Eero Jansoni sõnul moodustavad valdava enamuse (89%) sisepagulastest naised, lapsed, vanurid ja puuetega inimesed. „Kuigi kohalik omavalitsus koostöös ettevõtjate ja kohalikest elanikest vabatahtlikega on teinud ära suure töö sisepagulaste abistamiseks, on jätkuvalt puudu kõige esmavajalikumast, ka soojadest riietest, Naiskodukaitse kogutud kudumid annaksid panuse sisepagulaste talveriiete osa koguvajadusest, “ sõnas Janson.

Kui eelnevatel aastatel on Naiskodukaitse kudumisprojekte korraldanud pigem organisatsioonisiseselt, siis seekord on eesmärk teha ise ja kutsuda üles kõiki Eesti naisi projekti panustama. Üheskoos suudame rohkem ja saame näidata, et praeguse olukorra kiire lahendus Ukrainas on meile äärmiselt oluline.

Kõik soovijad saavad 29. septembrist kuni 10. detsembrini tuua isetehtud sokid ja sõrmkindad lähimasse Kaitseliidu malevasse, kust Naiskodukaitse need kokku kogub, vastavalt vajadusele komplekteerib ning Ukrainasse toimetab.