Sänna Leiutajate külakooli uus õppeaasta

Leiutajate-Külakool2Leiutajate külakool Sännas Rõuge vallas Võrumaal jätkab  sügisel 2014 oma tegevust koolitusloaga. Alates 1. augustist võetakse vastu avaldusi 1.-2 (3.-4.) klassi astumiseks.

Aasta jagu koolimist Leiutajate külakoolis on möödas ning huvitav vaadelda, mis toimus, mida sai õpitud ja kuidas võiks jätkata.

Kõigepealt aga natukene Leiutajate Külakoolist (Nime koolile valisid lapsed ise. Variantide hulgas oli veel ka näiteks Südakool, Pipi Pikksuka nimeline kool jne)):

Leiutajate külakooli jaoks on tähtis, et igaüks meist oleks austatud, toetatud ja armastatud, et inimene julgeks/suudaks lõõgastuda ja avaneda kogu oma ilu ja täiuslikkusega maailmale. Leiutajate külakoolis käsitletakse inimest kui vaimset olendit. Siin ei ole õpetajaid ja õpilasi, on inimesed, kelle hing soovib õppida ja areneda lähtuvalt üksikisiku eluülesandest, et jõuda oma tõelise olemuseni.

Olulised märksõnad kooli programmis on: kes ma olen?, mis on maailm?, (mis on sünd, mis on surm?), suhted inimestega ja kogu meid ümbritseva keskkonnaga, armastus, inspiratsioon, harmoonia taotlus, maailma teadlikkus. Looduslähedus, sisemine vabadus ja rohkesti värsket õhku läbivad  kooli argipäeva. Oma koht on nüüdisaegsetel tehnilistel uuendustel, milles koos orienteeruma õpitakse.

Usume, et laps ongi täiuslik ja täiesti valmis ning tal on kaasas täiuslik pakett selleks, et kõige paremini sukelduda oma eluülesande teostamisse, milleks täiskasvanud tema ümber hoiavad ruumi ja aitavad selles maailmas orienteeruda. Selline lähenemine on ka õpetajatele ja lastevanematele toetav, sest pole ootuseid lähtuvalt enda elukogemusest, arenguastmest,  unistustest, soovidest ja tahtmistest.

Koolilastel endil on võimalus avada kooli süda sellisena, kuidas kool neile meeldiks, mis toetaks täiuslikult just nende laste arengut. Seega on kool kogu aeg muutumises, kuna laps areneb iga päev edasi oma teel. Täiskasvanud lähtuvad laste visioonist ning loovad selle ümber turvalise struktuuri, milles laps saab rõõmsameelselt areneda.

Lapsevanematel ja kogukonna liikmetel on kooli igapäevases töös aktiivne roll. Iga oskustega ja teadmistega täiskasvanu on suur ressurss kogukonnale, mis otseses suhtluses lastega aitab pärandada neid väärtusi, mida elu jooksul kogutud.

Kool on  planeeritud väikesena (ca 5-7 õpilast). Selline suurus võimaldab rakendada individuaalset lähenemist, see tähendab, et õppetöö suund lähtub lapse konkreetsest isikust, tema inspiratsioonist ja loomulikust huvist.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap