Terve Pere Koolis räägitakse homme lapsest ja religioonist

Foto: Terve Pere Kool
Foto: Terve Pere Kool
MTÜ Terve Pere Selts kutsub lapsevanemaid Terve Pere Kooli loengusarja viiendasse loengusse “Religioon ja lapsed”, mis toimub laupäeval, 15. märtsil 2014 kell 10.00-13.00 Parksepas waldorflasteaias Terve Pere Aed (asub Parksepa lasteaia majas).

Terve Pere Kool otsib ja jagab innustavaid teadmisi ning kogemusi väikelapse arengu mõistmiseks ja suunamiseks, et kasvada koos rõõmsateks ja loovateks isiksusteks – terveks pereks. Viies loeng keskendub lapsele ja religioonile. Seekord on säravaks lektoriks pikaaegse waldorfõpetaja kogemusega Kati Kolk Tallinnast, kes praeguseks on õpetaja ameti vahetanud kirikuõpetaja ameti vastu.

Koos otsime vastuseid küsimustele:
* Milleks tänapäeva inimestele usk?
* Kas religioon raamistab või avardab inimest?
* Kas ja kuidas vanemad võiksid kujundada lapse maailmapilti?
* Mis on aastapühade ja rituaalide tähtsus?

Praktilises osas maalime waldorflasteaia õpetaja Heli Kudu juhendamisel akvarellidega. Avatud heategevuslik kohvik. Loeng on osalejatele tasuta, sest ettevõtmist toetab kohaliku omaalgatuse programm.

Mõtteid mängust ja matkimisest

Eelmisel loengul rääkis Heli Kudu sellest, kuidas lapsed õpivad läbi mängu ja matkimise. Intellektuaalsest arendamisest tähtsam on väikelapse puhul pakkuda talle parimaid võimalusi, et laps saaks kasvada ja arendada oma kehalisi oskuseid.

“Lastel saab kehalise aktiivsuse kaudu arendada kuni koolini õppimiseks vajalikke võimeid nagu enda ja teiste tajumine, kuulamine ja mõistmine, loogiline mõtlemine, rääkimine,” kinnitab Heli Kudu. Selleks, et laps (inimene) oleks õppimisvõimeline, peab ta olema heaoluseisundis – õnnehormoonide tase peab olema piisav, et inimene suudaks üldse midagi uut vastu võtta ja omandada. Just seepärast keskendutakse waldorflasteaias mängule. Et pingevabalt uudseid oskusi omaks võtta, vajab väikelaps lugematuid kordusi, et siis vastavalt oma eakohastele võimetele õpitud materjali oma igapäevases tegutsemises kasutama hakata. “Ei saa me keelata väikelast lugemise või kirjutamise vastu huvi tundmast, kuid lapsevanemad võiksid meeles pidada, et lasteaialast arendab kõige mitmekülgsemalt just mäng,” teab Heli omast kogemusest.

Allikas: MTÜ Terve Pere Selts