Selgunud on Võrumaa vapimärgi ja teenetemärgi kavalerid

Võru maakonna kõrgeima autasu Võrumaa Vapimärgi pälvis tänavu Viktor Puolakainen ja teenetemärgi Aare Hõrn. 

Viktor Puolakainen töötab Võrumaa kutsehariduskeskuses üldainete õpetajana. Ta on töötanud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Fr. R. Kreutzwaldi nimelises Võru 1. keskkoolis ja Vastseliina gümnaasiumis. Õpilased hindavad tema erudeeritust, laia silmaringi, inimlikkust, heatahtlikku suhtumist ja õpilaste probleemidest arusaamist. Kooli direktorina on Viktor Puolakainen töötanud Nursi 8-kl koolis, Võru kaugõppekeskkoolis, Parksepa 9-kl koolis, Võru 2. keskkoolis ja Vastseliina sanatoorses internaatkoolis.

Parksepa 9-kl kooli direktorina valmis koolile koostöös lastevanemate, õpetajate, rajooni juhtkonna ning Võru EPT ja Väimela näidissovhoostehnikumiga  1991. aastal uhke juurdeehitus ning 1992. aastal täismõõtmetega võimla. Tänu nendele ehitustele võis Parksepa kool hakata kandma Parksepa keskkooli nime.

1994-1999 oli Viktor Puolakainen Võru linnavalitsuse abilinnapea haridus- ja sotsiaalvaldkonna alal. Sellesse perioodi jääb tema eestvõtmisel Võru Järve kooli rajamine ja sõprussidemete loomine Iisalmi linnaga Soomes. Viktor Puolakainen on olnud Võru džuudoklubi Rei asutamise juures, tema antud nime kannab tantsutrupp Katariina. Loe edasi: Selgunud on Võrumaa vapimärgi ja teenetemärgi kavalerid

Loodusõhtu Alam-Pedjast Otepää looduskeskuses

Neljapäeval, 27. veebruaril algusega kell 18.00 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää) loodusõhtu “Alam-Pedja lugu ja lumm” – Arne Ader.

Veebruarikuus saab suurim kaitseala 20-aastaseks. Loodusemehe Arne Aderi vahendusel kogetakse mälupilte, slaide ja digipilte Alam-Pedjalt aastatest 1983-2013.

Arne Ader: „Armusin Alam-Pedjasse kümmekond aastat enne kaitseala sündi. Siis kutsuti seda paika Laeva sooks. Üliõpilaspõlves sai võimalust mööda põgenetud sohu – mõnikord isegi nädalateks. Elasime väikese sõpruskonnaga Rehessaare metsavahitalus keset Laeva sood. Tol perioodil tehtud loodusvaatlused olid muuhulgas olulised kaitseala sünniloos. Ja veelgi olulisem oli, et meie sõpruskonna ühest liikmest – Einarist – sai Alam-Pedja kaitseala ülesehitaja ja esimene valitseja.”

Sissejuhatus loodusõhtusse toimub Otepää Muusikakooli õpilaste poolt.

Loodusõhtu on tasuta. Korraldajaks Keskkonnaamet koostöös Otepää Muusikakooli ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus Vastseliina rahvamajas

500x322-images-Yritused_kalendris-2014-Eesti_Vabariigi_9621. veebruaril kell 18.00 toimub Vastseliina rahvamajas Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus. 

Üritusel tunnustatakse ka vallakodanikke ja antakse kätte spordistipendiumid.

Esinevad Võrumaa rahvamuusikud, tantsuklubi Maarja peotantsijad, Katrin Pavlov, Peeter Pai ning Vastseliina ja Misso isetegevuslased.

Peale kontserti on avatud ka kohvik.

Rahvakultuuri maakondliku toetusprogrammiga jagatakse maakondadele 63 912 eurot

Alates 3. veebrurist saab esitada taotlusi Rahvakultuuri maakondlikku  toetusprogrammi, mis suunatud rahvakultuuri püsimisele ja arengu toetamisele maakondade tasandil. Programmi rahaline maht on  63 912 eurot, seejuures on igale maakonnale eraldatud kindel summa. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 21. veebruar.

Riigi poolt maakonnale eraldatava toetussumma suurus sõltub konkreetse maakonna rahvaarvust  ja  Kultuuriministeeriumi poolt välja töötatud koefitsiendist.

Programmi summadest toetatakse rahvakultuuril põhinevate maakondlike ja üleriigiliste  ürituste korraldamist; rahvakultuurialaste koolituste, õpikodade, ümarlaudade, foorumite, õppepäevade ja õppereiside korraldamist; laulu- ja tantsupeo protsessi järjepidevusele ning maakondliku identiteedi hoidmisele suunatud projektide läbiviimist; maakondlike organisatsioonide ja maakondlike rahvakultuuri kollektiivide tegevust.

Rahvakultuur hõlmab Eesti pärimuskultuuri ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat harrastustegevust, rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsioonide uurimist, hoidmist ja jäädvustamist, avalikke kultuurisündmusi ning rahvakultuurialast seltsitegevust, koolitust ja täiendõpet.

Rahvakultuurialaste maakondlike tegevuste osaline toetamine toimub Rahvakultuuri Keskuse maakondades töötavate rahvakultuurispetsialistide võrgustiku kaudu. Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avaõiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna või saata postiga Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialistile Võru maakonnas   maie.pau@rahvakultuur.ee

Programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehelhttp://www.rahvakultuur.ee/?s=33

Lisainfo: Eeva kumberg, tel 600 9165; e-post: eeva.kumbergr@rahvakultuur.ee