Selgunud on Võrumaa vapimärgi ja teenetemärgi kavalerid

Võru maakonna kõrgeima autasu Võrumaa Vapimärgi pälvis tänavu Viktor Puolakainen ja teenetemärgi Aare Hõrn. 

Viktor Puolakainen töötab Võrumaa kutsehariduskeskuses üldainete õpetajana. Ta on töötanud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Fr. R. Kreutzwaldi nimelises Võru 1. keskkoolis ja Vastseliina gümnaasiumis. Õpilased hindavad tema erudeeritust, laia silmaringi, inimlikkust, heatahtlikku suhtumist ja õpilaste probleemidest arusaamist. Kooli direktorina on Viktor Puolakainen töötanud Nursi 8-kl koolis, Võru kaugõppekeskkoolis, Parksepa 9-kl koolis, Võru 2. keskkoolis ja Vastseliina sanatoorses internaatkoolis.

Parksepa 9-kl kooli direktorina valmis koolile koostöös lastevanemate, õpetajate, rajooni juhtkonna ning Võru EPT ja Väimela näidissovhoostehnikumiga  1991. aastal uhke juurdeehitus ning 1992. aastal täismõõtmetega võimla. Tänu nendele ehitustele võis Parksepa kool hakata kandma Parksepa keskkooli nime.

1994-1999 oli Viktor Puolakainen Võru linnavalitsuse abilinnapea haridus- ja sotsiaalvaldkonna alal. Sellesse perioodi jääb tema eestvõtmisel Võru Järve kooli rajamine ja sõprussidemete loomine Iisalmi linnaga Soomes. Viktor Puolakainen on olnud Võru džuudoklubi Rei asutamise juures, tema antud nime kannab tantsutrupp Katariina.

Võrumaa teenetemärk omistatakse Aare Hõrnale

Aare Hõrn on Setomaa valdade liidu juhatuse liige ja kaitseliidu tegevliige kaprali auastmes. Hõrna südameasjaks on seto kultuuri kestmajäämine ja  elamisväärse elukeskkonna loomine Setomaal. Ta on Mokornulga kandi seltsielu eestvedaja ja aidanud alal hoida kahel pool Eesti-Vene piiri elavate seto kogukondade vahelist läbikäimist. Tema pere on hoidnud külalislahkelt Meremäe vallas Obinitsas Seto seltsimaja. Aare Hõrn on olnud Seto kongressi vanemate kogo liige ja kahel korral valitud Seto kuningriigi ülemsootskaks.

Aare Hõrn on oma vabatahtliku tööga andnud olulise panuse eestlaste vabadusvõitlusse ja Võru maakonna tutvustamisse. Ta on organiseerinud ühe metsavenna säilmete ümbermatmise Vastseliina kalmistule ning korraldanud üle-eestilise konverentsi “Kagu-Eesti metsavendade viimane vastupanu”.

Veel tunnustab Võru maakond vabariigi aastapäeva puhul järgmisi isikuid ja organisatsioone:

Leili Väisa – Võrumaa kultuurielu edendaja 2013

Leili Väisa on tantsuseltsi Pärliine juhendaja ja treener. Pärliines viljeletakse väga erinevaid tantsustiile: klassikaline tants, Eesti tants, vaba-, estraadi-, karakter- ja swingtants. Väisa on lõpetamas õpinguid alal, mis annab talle treenerina võimaluse kasutada Ernst Idla treeningsüsteemi. Leili Väisa on tegutsenud Antsla vallas aktiivselt üle 20 aasta. Tema käe all soovivad tantsida nii eelkooliealised lapsed kui ka gümnaasiumis õppivad noored. Tantsuselts Pärliine tantsijad ja juhendaja on leidnud tunnustamist erinevatel tantsuvõistlustel nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Tiia Zuppur – parim Võrumaa omavalitsusametnik 2013

Tiia Zuppur on Haanja vallavalitsuse vanemmaakorraldaja. Ta täidab oma ametiülesandeid väga kohusetundlikult ja korrektselt. Ta on andnud suure panuse Haanja valla üldplaneeringu koostamisele, on aktiivselt kaasa rääkinud Haanja valla esindajana maakonna erinevatel teemaplaneeringute koostamistel. Tiia Zuppur on märkimisväärselt panustanud turundusega seotud tegevustesse. Samuti on ta aktiivselt kaasa rääkinud valla esindajana projekti “Tule külla” elluviimisel. Zuppuri eestvedamisel toimuvad koos Võrumaa arenguagentuuriga regulaarselt Haanja valla ettevõtjatele infopäevad ja nõustamised. Tema algatusel käivitati Haanja taluturu tegevus ning koos kultuuritöö juhiga algatati mullu fotokonkurss “Aja ring”.

Sirje Kuuseorg – Võrumaa külaelu edendaja 2013

Sirje Kuuseorg on Lasva rahvamaja juhataja ning ta juhendab ka Lasva käsitööseltsi tegemisi. Sirje õpetab siidi-, õli- ja portselanmaali ning klaasvitraaži, osaleb aktiivselt erinevate ringide töös. Tema eestvedamisel ja projektide toel on remonditud, sisustatud ja tegevusteks avatud vana kolhoosiaegne keldripealne. Ta on eestvedanud projekti ,,Imeline jõulumaa”, mis on Lasvale kuue aasta jooksul kokku toonud palju kooli- ja lasteaialapsi.

 ASAntsla-Inno – Võrumaa ettevõtluse Suur Vedur 2013

Aktsiaselts Antsla Inno on tegelenud pehme mööbli tootmisega Antsla vallas alates 1996. aastast. Tegemist on Antsla valla suurima tööandjaga. Ettevõte hindab väga oma töötajaid, luues neile soodsad töö- ja puhkeaja tingimused. Ettevõte toetab märkimisväärselt vallas tegutsevaid erinevaid kodanikeühendusi ja on tervikuna andnud suure panuse kogu valla arengusse.

AS RehPol – Võrumaa ettevõtluse Väike Vedur 2013

Aktsiaselts RehPol on 1994. aastal asutanud Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mille Võrus asuv tehas toodab PVC-aknaid ja -uksi ning valmistab, müüb ja paigaldab puit- ja puitalumiiniumaknaid. RehPol arendab ka tugevalt ekspordisuunda. Ettevõte toodab konkurentsivõimelisi avatäiteid nii Skandinaavia kui ka Euroopa ehitusfirmadele ning edasimüüjatele. Ettevõte on leidnud kajastust Äripäeva Võrumaa ettevõtete TOP 10-s.

Johni Apelsinike  – edukas startija 2013

2012. aastal registreeritud OÜ Johni Apelsinike tegevus on käsitöökommide ja põhjamaistest köögiviljadest valmistatud sukaadide valmistamine. Johni Apelsinike on kiirelt saavutanud edu ja tuntuse ning on uuendusmeelne ja koostöövalmis. Nende tegevus on juba nüüd positiivselt mõjutanud Haanja valla ja kogu Võrumaa mainet.

Terratek OÜ – edukas mikroettevõtja 2013

2010.  aastal asutatud ettevõte tegeleb peamiselt metallist linnakujunduselementide, konstruktsioonide ja seadmete disainimise ning valmistamisega. Ettevõte on tuntud oma innovaatiliste ja uuenduslike disainilahenduste poolest.