Hajaasustuse programmist saab toetust ligi 700 maaperet

Regionaalministri valitsemissalas välja töötatud ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) rakendavast hajaasustuse programmist saavad lastega maapered riigilt ligi miljon eurot toetust vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemi ning teede rajamiseks.

Möödunud aasta sügisel said hajaasustusega piirkondades elavad pered taotleda kuni 6500 eurot toetust kommunikatsioonide ehitamiseks või korrastamiseks. EASi Regionaalarengu keskuse direktori Monica Hankovi sõnul oli huvi programmis osalemise vastu väga suur. „Kokku osales 125 omavalitsust ja esitati 719 projektitaotlust. Rahastatud projektide kogumaht oli 3 miljonit eurot, millest riigipoolne toetus oli 991 923 eurot, omavalitsused panustasid 992 057 eurot ning toetuse saajate omafinantseering moodustas 1 058 395 eurot,“ lisas Hankov.

EASi esindaja tõdes, et kõige enam pakkusid hajaasutuse elanikele huvi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rahastamine. 356 pere said omale veeühenduse, kanalisatsioonisüsteeme rajati 304 ja juurdepääsuteid 75 kodu juurde, autonoomse elektrisüsteemi said aga 4 pere. Toetuse saamiseks pidi taotleja omalt poolt panustama vähemalt kolmandiku kogu projekti maksumusest, millele riik ja kohalik omavalitsus lisasid kumbki kolmandiku, kokku kuni 6500 eurot.

Regionaalminister Siim Kiisler märkis, et kui seitse aastat tagasi hajaasustuse programmiga alustasime, oli see mõeldud vaid veesüsteemide rajamise toetamiseks. „Samas nägime, et ka mitmes teises kohas king pigistab. Ei ole normaalne, et põlises talukohas elav pere peab kevadeti ja sügiseti jätma auto suure tee äärde ja siis põlvini poris koju sumpama,“ rääkis regionaalminister.

Hajaasustuse programmis olid kaasatud kõik maakonnad. Kõige rohkem, 103 projekti rahastati Pärnumaal, mahus üle 570 tuhande euro. Teistest väiksema aktiivsusega olid Ida-Virumaa, Järvamaa ja Raplamaa, kus rahastatud taotluste arvud olid vastavalt 5, 6 ja 8. Alljärgneval kaardil on näha ka kohalike omavalitsuste huvi ja võimalused programmis osalemise vastu. Valgel taustal on märgitud omavalitsused, kes programmis ei osalenud, kuid oli ka üksikuid omavalitsusi, kust ei laekunud ühtegi taotlust.

2014. aasta taotlusvooru avanemisest teavitatakse EASi veebilehel, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste veebilehtedel ning maakonnalehtedes. Taotlusvoorud kuulutavad välja maavalitsused ning toetust saab taotleda otse omavalitsusest.

Hajaasustuse programmi koordineerib EAS ning toetusotsuseid teevad kohalikud omavalitsused. 2014. aastaks on toetusprogrammile eraldatud ligi 1,5 miljonit eurot.

Allikas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus