Lõuna-Eesti noored saavad tasuta karjääriõppekursust

Karjääriõppekursus 10.03-02.04.2014Käivitub projekt “Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu -, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal.”

Projekti raames korraldatakse 16-29-aastastele töötutele noortele, kelle haridustee on katkenud hiljemalt 2010/2011 aastal ja kes elavad Tartu -, Jõgeva-, Põlva- või Võrumaal, tasuta karjääriõppekursus Tartus. Lisaks kursusele hüvitatakse sihtgruppi kuuluvatele noortele sõidukulu, mis noorel võib tekkida koolituspaika sõitmisel ning makstakse iga osaletud päeva eest noorele ka stipendiumit 3.84 eurot.

Kursus toimub kokku kaheksa korda, mille jooksul saavad noored:

  • leida motivatsiooni iseeneses
  • infot õppimisvõimaluste ja töömaailmas toimuva kohta
  • juhiseid enda paremaks tundmaõppimiseks ja tuleviku planeerimiseks
  • peronaalsel juhendamise koostada CV ja osaleda tööintervjuu simulatsioonil
  • osaleda Tartu Kutsehariduskeskust tutvustaval ringkäigul
  • tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Info karjääriõppekursuse kohta asub siin, kursusele saab registreeruda siin.