Valmis Saaremaa pärimuse teemaline arvutimäng

Saaremaa arvutimängMTÜ Saaremaailm sai Saaremaa peredele ja koolidele jõulukingituseks valmis esimese ja ainulaadse Saaremaa pärimuse teemalise arvutimängu “Saaremaa seiklus“.

Mängu eesmärk on õpetada algkooliealisi lapsi tundma Saaremaad ja selle pärimust ajalooliste paikade ja mõistatuste kaudu. Mängu raamiks on lugu, kus Saaremaalt Tallinna kolinud pere nädalavahetuseks kodusaarele sõidab ja unenäolisse pärimusmaailma seiklema satub.

Mängu lugu on samuti täis vihjeid Saaremaa pärimusele, näiteks kohtab seal koerakoonlasi ja puuke ning tarmuka pereema nimi on Piret Toll. Mängija ülesanne on Saaremaal edasi liikuda ja kollidest mööda pääseda, selleks tuleb anda õiged vastused kollide küsitud mõistatustele.

Kõike seda tuleb teha, et jõuda Vanapaganani, kes kangutab Sõrve sääre majakat maa seest lahti. Ta arvab, et see on nael, mis saart mere põhja küljes kinni hoiab. Vanapagana eesmärk on saar mere põhja lasta, kuid õiged vastused võtavad talt jõu. Mängu saab mängida mitmeid kordi ja üha uusi mõistatusi ära arvata. Mäng on ka tasuta kõigile ligipääsetav ega vaja eri-tarkvara.

Mängu “Saaremaa seiklus“ näol on tegu esimese ja seni ainsa mänguga, mis tehtud spetsiaalselt Saaremaa ajalooliste paikade ja pärimuse tutvustamiseks lastele. See ei ole tavaline arvutimäng nagu neid netis tuhandete kaupa leida võib. Mängu tuleks võtta pigem haridusliku õppevahendina, sest algkooliõpetajal on võimalik selle abil innustada lapsi lugema, õpetada Saaremaa ajaloolisi paiku ja rahvausundi olendeid tundma ning mõistatuste loogika, loo ja nalja ülesehituse üle arutlema.

Õpetaja saab ise pikemalt juurde rääkida ajaloolistest paikadest, sest mängus õpib laps selgeks ajaloolise paiga asukoha, kuid mängu rütm ei võimalda pikki seletusi loo sees lisada. Mängu võiks mängida koos perega või algkoolis õpetaja abil näiteks nii, et õpetaja näitab projektorist mängu seinale ja õpilased saavad lugeda, vastuseid pakkuda ja kindlasti ka itsitada ja naerda. Või kuidas reageerida, kui mõistatus on “Teist närib, aga ise karjub“ ning vastusevariantide seas on ka “väike vend“.

Üks teine mõistatus kõlab aga nii: “Mul ei ole seda ja ma ei taha seda, aga kui mul see oleks, ei annaks ma seda mingi hinna eest ära.“ Vastuse teada saamiseks minge mängu mängima aadressile: http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/saareseiklus/

Mängu idee on pärit Merit Kariselt MTÜ-st Saaremaailm, kes otsis välja mõistatused ja rahvausundi olendite kirjeldused. Loo kirjutas, pildid joonistas ja kodeeris Oliver Maaker Onkel OÜ-st. Rahaliselt toetas kogu tööd rahvakultuuri keskus.

Autor:Meie Maa