Lemmikloom vajab reisimisel passi

Põllumajandusministeerium annab teada, et koera, kassi või valgetuhkruga Euroopa Liidus reisimisel peab loomaomanikul olema ette näidata lemmikloomapass, kus on ära toodud looma ja -omaniku andmed ning loomale tehtud vaktsineerimised. Alates 2015. aastast muutub passi seni kehtinud vorm.

Lemmikloomaga Euroopa Liidu piires reisimisel peab olema juba alates 2009. aastast ette näidata lemmikloomapass. Sel suvel võeti Euroopa Parlamendis ja Nõukogus vastu uus määrus (nr 576/2013) lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega täpsustatakse seni kehtinud korda.

Määrusega kehtestatakse ühtsed loomatervishoiunõuded loomaliikidele, keda peetakse lemmikloomadena ning kellega liikumine toimub mittekaubanduslikel eesmärkidel (reisimine, näitusel esinemine, võitlused jne).

Uus määrus sätestab, et lemmikloom saab reisida vaid koos omaniku või volitatud isikuga. Omanik on märgitud lemmiklooma passis. Volitatud isikul peab olema ette näidata aga omaniku kirjalik volitus, millega on lubatud lemmikloomaga mittekaubanduslikul eemärgil reisida. Mitteäriliseks loetakse reisimist kuni viie loomaga, erandiks on vaid juhud, kui omanikul on vaja lemmikloomaga külastada näitusi, võtta osa spordiüritusest või treeningutest. 

Selleks, et seda erandit kasutada, peab omanik või volitatud isik esitama kirjaliku tõendi, et loom on registreeritud seda üritust külastama. Kindlasti peavad erandit kasutavad lemmikloomad olema vanemad kui kuus kuud.

Uus määrus koos rakendusmäärusega kehtestab uue lemmiklooma identifitseerimisdokumendi vormi. Passivorme on kahte tüüpi, üht väljastatakse liikmesriikides ja teist määruses loetletud kolmandates riikides. Passis on andmeväljad lemmiklooma andmete, loomaomaniku andmete, passi väljastanud volitatud veterinaararsti andmete, marutaudi vastase vaktsineerimise kuupäeva, mikrokiibi asukoha, paigaldamise ja lugemise kuupäeva ning lemmiklooma terviseseisundi kohta.

Passi sisu nõudeid on täiendatud ja looma ning tema omaniku andmete lehekülg kiletatakse võltsimiste kaitseks. Identifitseerimisedokumendi annab välja selleks volitatud veterinaararst, kui on kontrollinud lemmiklooma märgistust ning täitnud andmeväljad ettenähtud teabega ning kui omanik on identifitseerimisdokumendi allkirjastanud.

Lemmikloomad (koerad, kassid ja valgetuhkrud) tuleb märgistada mikrokiibiga või kui on märgistatud tätoveeringuga, siis need peavad olema selgelt loetavad ning tehtud enne 3. juulit 2011.

Reisile viidav lemmikloom peab olema volitatud veterinaararsti poolt vaktsineeritud marutaudi vastu. Vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saabumisega, milleks loetakse 21 päeva peale esmase vaktsineerimisprotokolli kantud vaktsineerimise kuupäeva möödumist ja see kestev immuunsus kehtib ajale, mis antud müügiloa tehnilises kirjelduses.

Vana lemmikloomapass kehtib kogu looma eluaja, seda ei vahetata. Varem prinditud “vana” kujundusega passid tuleb ära kasutada 18 kuu jooksul peale uue õigusakti jõustumist. Määrus rakendub alates 29.detsembrist 2014.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap