Pühajärve rannapark tehakse korda

Pühajärve rannapark. Foto: Monika Otrokova
Pühajärve rannapark. Foto: Monika Otrokova
Otepää Vallavalitsus esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluse, mille tulemusena on Pühajärve rannaparki tellitud dendroloogiline hinnang, heakorrastusprojekt ja hoolduskava. Riigihanke tulemusena teostab neid töid Kiirprojektid OÜ.

Kiirprojektid OÜ maastikuarhitekt Kadri Maikov sõnas, et hetkel saab pargis näha rohelisega märgituid puid, mille tüve diameeter on üle 5cm. „See tähendab seda, et märgistatud puud on kantud digitaalsele aluskaardile antud projekti tarbeks,“ selgitas Kadri Maikov. „Dendroloogilise hinnangu, heakorrastusprojekti ja hoolduskava valmimise tähtaeg on selle aasta novembri lõpp.“

Hoolduskava valmimisel on oodatud ka kõigi vallaelanike ettepanekud. 16.augustil kell 14.00 tutvustab maastikuarhitekt Kadri Maikov projekti tegemist Otepää vallavolikogu saalis.

„Pühajärve rannapark on nii otepäälastele kui ka külalistele armastatud suvine ajaveetmiskoht, kus toimuvad mitmed suurüritused,“ rääkis vallavanem Merlin Müür. „Kutsume kõiki huvilisi tegema oma ettepanekuid, et vallakodanike kaasabil koostada Pühajärve rannapargi hoolduskava.“

Maastikuarhitekt Kadri Maikov palub kohalikel elanikel võtta koosolekule kaasa fotod rannapargi kohta. Kõik meenutused ja mälestused rannapargist on väga oodatud! Fotosid ja mälestusi saab saata e-posti aadressil: kadri@kiirprojektid.ee

Pühajärve pargi dendroloogilise hinnangu, heakorrastusprojekti ja hoolduskava tarbeks saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 8364 eurot, 1476 eurot oli antud projektis Otepää valla omafinantseering.

Allikas: Monika Otrokova, Otepää Vallavalitsus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap