Läänemere-sõbralikuim tootja on Saidafarm

Selle aasta Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja Eesti vooru võitja on Juhan Särgava Saidafarm OÜ-st Harjumaalt, Nissi vallast.

Saidafarm on Eesti suurim mahetootja, kellele tõi võidu läbimõeldud keskkonnasõbraliku mõtteviisi jälgimine suure põllumajandustootmise juures ning uuendusliku vee taaskasutamissüsteemi rakendamine enda ettevõttes. Saidafarm esindab Eestit ka rahvusvahelisel Läänemere-sõbralike talunike konkursil.

Suvel näeme ühe põllumajanduse kõrvalmõjuna veekogudel vetikate vohamist, mida põhjustab liigsete toitainete jõudmine veekeskkonda. “Veekogudesse liigsete toitainete jõudmise probleemiga tegelemisel on põllumajandustootjatel väga oluline roll. Talunikke ja tootjaid, kes selle rolliga hästi hakkama saavad, tuleb tunnustada,” põhjendab auhinna vajalikkust žürii liige ja Eestimaa Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ja merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman. 

“Loodussäästlike tootmisviiside rakendamine nii suures mahus kui teeb seda Saidafarm ja ettevõtte täiendamine vee taaskasutamise süsteemiga näitab, et keskkonnasõbralikult ja vettsäästvalt on võimalik suuremas mahus toitu toota,” tunnustab tänavust võitjat Lotman.

Saidafarm esindab sellel aastal Eestit rahvusvahelisel Läänemere-sõbralike põllumajandustootjate konkursil. Üheksa riigi kohalike voorude võitjate hulgast selgub 27.-28. augustil Helsingis keskkonnasõbraliku põllumajanduse konverentsil kõige Läänemere-sõbralikum tootja, kes saab lisaks tiitlile auhinnaks 10 000 eurot.

Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja auhinda antakse välja koos Eestimaa Looduse Fondi, Maailma Looduse Fondi, Läänemere Maade Talunike Keskonnafoorumi ja teiste partneritega aastast 2009. Varem on Eesti voorus Läänemere-sõbraliku tootja tiitli saanud Viraito OÜ Põlvamaalt, Toomas Jaadla Marjasoo talust ja perekond Tobreluts Tartumaalt.