Narva linn ja Lastekaitse Liit panustavad laste heaks

MTÜ Lastekaiste Liit ja Narva linnavalitus sõmivad 24. mail koostöö ja ühiste huvide protokolli, mille eesmärk on ühiselt, süsteemselt ja järjepidevalt parandada laste heaolu ning olukorda Narvas. Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna järelevalve all on umbes 100 perekonda, kes kuuluvad riskiperekondade hulka. Lisaks elab toimetuleku- või kriisitoetust saavates peredes veel 250 last.

Narva linnavalitus ja Lasteakitse Liit teevad konkreetseid samme, et piirkonnas kasvaks kodanikualgatus ning koostöö laste heaks. Olukorra parandamiseks arendatakse koos lastele ja peredele pakutavaid teenuseid. „Narva linnavalitsusel on valmisolek ja soov arendada välja mitmekülgne ja efektiivne last ja lapsega peret toetav lastekaitse süsteem, mille kaudu toetatakse perekondade toimetulekut ning suurendatakse laste heaolu“ ütleb Narva abilinnapea Tatjana Patsanovskaja.

Narvas linnavalituses toimub 24.mail, algusega kell 11:00 koostöö ja ühiste huvide protokolli allkirjastamine ning avaseminar, millest võtavad osa erinevate valdkondade spetsialistid ja laste ning lastega peredega seotud vabaühenduste võrgustik. Teemaseminarides septembris, oktoobris ja novembris käsitletakse lahendusi vanemahariduse edendamiseks, teenuste kujundamiseks perede toimetuleku parandamiseks ja lapsesõbraliku koolikeskkonna toetamiseks.

Lastekaiste Liidul on pikajaline koostöö Ida- Virumaa omavalitustega erinevate projektide kaudu laste arengu toetuseks. MTÜ Lastekaitse Liit korraldab iga-aastaselt laste suvepuhkust Remniku õppe- ja puhkekeskuses, mille raames ja AEFi kriisiprogrammi toetusega 2011 aastal võimaldati üle 500 vaesusriskis lapsele tasuta 12-päevane suvelaager. Lisaks rakendatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat maakonna lasteaedades, projekt „Koolirahu“ linn 2012 oli Sillamäe, ja sügisel alustatakse projektiga „Lapse hääl“ 12 koolis Ida-Virumaal..

Allikas: MTÜ Lastekaiste Liit