Kagu- Eestis käivitati noorte demokraatiakool

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt käivitab projekti “Kagu- Eesti noorte demokraatiakool” Põlva- ja Võrumaa 17-30 aastastele noortele (õpilased, kodused emad, tudengid, ilma tööta noored, töötavad jne- olenemata staatusest).LNLlogo_I

Projekti raames kutsutakse noori inimesi läbima praktilisi, inspireerivaid ja aktiivsust tõstvaid üritusi, koolitusi ja õpitubasid ning toimuvale õppereisile.

Tegevuste käigus omandatakse teoreetilised ja praktilised kogemused kodanikuühenduse loomisest kuni selle lõpetamiseni.

Mängitakse läbi kogu tsükkel mittetulundusliku organisatsiooni loomisest (võrdluseks võib tuua õpilasfirma) toimimise, töötatakse välja projekt, mis viiakse ka käesoleva projekti jooksul ellu, esitatakse aruandlus ning seejärel tehakse läbi ka organisatsiooni lõpetamise protsess.

Projektide läbi viimiseks on olemas ka 5-le grupile projektiraha, mida saab kasutada oma eesmärgi saavutamiseks.

Kogu selle praktilise perioodi vältel on gruppide kõrval mentorid, kes nõustavad, annavad tagasisidet tekkinud küsimustes ja aitavad gruppidel lõpptulemuseni jõuda. Oluline on lisaks teadmistele ja kogemustele ühenduse tegutsemise kohta õppida ka koostööd tegema ning tulema toime konfliktidega, mis on seotud eriarvamuste, juhtimise ja meeskonnatööga.

Projekti lõpus esitlevad kõik osalenud grupid saavutatud tulemusi novembris 2013.a planeeritaval kodanikunädala raames, mis toimub koostöös maakondlike arenduskeskustega.

Avaüritus toimub 13. aprillil kell 11-15 Põlvamaal, Vana- Koiolas.

Päevakava saab paika aprilli esimestel päevadel.

Kui Sinul või Su sõbral, tuttaval on soov osaleda avaüritusel ja /või projektis, siis registreeru kohe!

Info on jagamiseks, et see jõuaks nendeni, kes on huvitatud saama kogemusi ja teadmisi selles valdkonnas!

Saada oma kontaktid (nimi, tel ja e-post ning elukoha aadress)- need on vajalikud üritustele ühistranspordi organiseerimiseks.

E-post hellekivi@hotmail.com

Tel 5452 1962

Koduleht projekti infoga http://www.lahedadlahedalt.eu/Kagu-Eesti-noorte-demokraatiakool-2013

Fasebook: Lahedad Naised Lahedalt ja Haara Kinni http://www.facebook.com/pages/Haara-Kinni/341985465922129?ref=hl

Share via
Copy link
Powered by Social Snap