Vana Võrumaa ajakirjanduskoolitus

13. ja 20. aprillil toimub Võru instituudis meedia lühikoolitus neile, kes on huvitatud ajakirjanikutööst võrukeelses meedias.

Koolitusel osalema ootavad korraldajad gümnaasiumi viimaste klasside õpilasi, kõrgkoolides õppivaid Võrumaa juurtega üliõpilasi ja teisi huvilisi, kellele ajakirjaniku amet huvi pakub.

Koolitusel tutvustatakse võrukeelset meediamaastikku ja eneseteostuse võimalusi selle kaudu. Lisaks jagavad esimesel koolituspäeval oma teadmisi-kogemusi meediaekspert Sulev Valner ja Postimehe reporter Tuuli Koch, Rõuge TV noored kõnelevad oma töö köögipoolest. Karjäärinõustaja aitab jõuda selgusele, kas ajakirjanikutöö võiks koolitusele tulnutele sobida. Näpunäiteid oma võru keele oskuse täiendamiseks jagab Sulev Iva. Pealelõunal käiakse üheskoos vaatamas Eesti rahvusringhäälingu Võru stuudiot, kus oma tööd tutvustab ERRi Võrumaa korrespondent Igor Taro.

Teine õppepäev keskendub reporteritöö põhioskuste õppimisele. Õpetavad Tallinna ülikooli meediaõppejõud ja Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar ning Uma Lehe peatoimetaja Ülle Harju. Õppepäevadele järgneb praktikaperiood kogenud ajakirjanike juhendamisel.

Koolituse läbinud ja häid tulemusi näidanud õppinutel on võimalus saada tööd võrukeelse ajalehe “Uma Leht” juures ning teha kaastööd võrukeelsetele raadiosaadetele.

Ajakirjanduskoolituse korraldab Võru Instituut, toetab Vana Võromaa kultuuriprogramm.

 

Lühikoolituse kava:

1. õppepäev: laupäev, 13. aprill 2013.
9-10 Ülle Harju. Võrukeelse meedia tutvustus. Millist ajakirjanikku vaja on.
10-11 Sulev Valner. Üldteadmisi meediast, ajakirjanikutööst.
11-12 Tuuli Koch. Lugude ja näidete kaudu ajakirjanikutöö nippidest, allikate otsimisest ja leidmisest. Ajakirjaniku mõjutamine ja
usaldus.

12-13 Lõuna

ERR Võro stuudio külastamine õhtupoolsel ajal. Igor Taro
tutvustab lühidalt korrespondenditööd. Külastuse kellaaeg
täpsustub.
13-14 Rõuge TV noored kõnelevad oma kogemustest ajakirjanikuna.
14-15 Karjäärinõustaja Heli Hillep aitab jõuda selgusele, kas
ajakirjanikutöö võiks sobida.
15-16 Osalejate võru keele oskuse taseme väljaselgitamine täiendõppe
kava koostamiseks. Sulev Iva.

2. õppepäev: laupäev, 20. aprill 2013
10-12 Mart Raudsaar. Praktiline ajakirjanikukoolitus: uudisloo
kirjutamine, allikatega suhtlemine, materjali kogumine.
Intervjueerimise tehnika.
Ülle Harju, Mart Raudsaar. Õpilaste poolt kodus
ettevalmistatud uudismaterjali analüüs, näpunäiteid ja soovitusi
uudise loomiseks.
12-12.30 Lõuna
12.30-14 Praktiline töö: uudise koostamiseks täiendava materjali
kogumine, uudisloo vormistamine.
14-15 Ülesannete esitlus, juhendajate poolne tagasiside.

Peale kahepäevase õppe läbimist on kuu aja jooksul iseseisva töö periood (uudiste ning intervjuude kogumine ja vormistamine) juhendajate nõustamisel. Juunis toimub seminar proovitööde analüüsiks ning täiendavate oskuste õppimiseks. Juuli – detsember on praktika Uma Lehe ja võrukeelse raadiosaate juures. Vajadusel võru keele täiendõpe.

Praktikat saab teha oma kodukohas, kui on olemas interneti ja telefoni kasutamise võimalus. Lehetoimetuses kohal käimist ei ole sageli. Võru keele kõnelemistkirjutamist saab õppida iseseisvalt. Heaks toeks on, kui kodus kõneldakse võro keelt, siis saab kõige paremini ja kiiremini oma keeleoskust parandada.

Koolitusel osaleda soovijatel palume endast teada hiljemalt 2. aprilliks.

Kirjapanek ja koolituse kohta täpsem info:

Külli Eichenbaum

koolituse projektijuht

Võru Instituut

tel 56611924

kylli.eichenbaum@wi.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap