Haridus- ja teadusministeerium ootab õpilasi sõnadega vigureid tegema

Haridus- ja teadusministeerium kuulutab välja õpilaskonkursi „Sõnavigurid”, milles oodatud kirjutiste teema on vaba, kuid vorm tuleb valida kolme võimaliku hulgast. Valida võib, kas kõik sõnad jutus algavad sama tähega või ei ole seal ühtegi R-tähte või on hoopis hästi palju täpitähti. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 10. aprill.

Nagu tavaliselt, hinnatakse töid kolmes vanuserühmas (6-10aastased, 11-14aastased, 15-19aastased) ning auhindu antakse igas vanuserühmas parimale ühe-tähe-loole, parimale R-täheta loole ning parimale täpitäherohkeimale loole.

Idee sai alguse sellest, kui lastekirjanik ja ajakirjanik Tiina Kilkson tuli ministeeriumisse mõttega korraldada konkurss ühe-tähe-lugudele. Arutelude tulemusena lisandusid veel kaks vormi-ideed. Vabariigi juubeliaastal kutsume õpilasi mõtlema meie kaunile ja rikkale eesti keelele ning sellega pisut vigurdama.

Parimaid valitakse nende tööde hulgast, mis on piiranguid trotsides loogilised ja terviklikud ning kus sõnu on vanuse kohta parasjagu (nooremas vanuserühmas vähemalt 30, keskmises vähemalt 60 ja vanemas vähemalt 90 sõna).

Hindajateks on žüriisse palutud idee algatajana lastekirjanik ja ajakirjanik Tiina Kilkson, Keeleinspektsiooni peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk, Eesti Kirjanduse Seltsi esimees Toomas Liivamägi, Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse uurija Jaanika Palm, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees Aime Klandorf, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia teadur Kadri Vider, Tartu Ülikooli keeletoimetaja Marika Kullamaa ning ajakirjanik Raimu Hanson.

Töid saab sel aastal esitada elektroonilise konkursside süsteemi kaudu või paberkandjal. Tegemist on õpilasvõistluste sarja „Vaatan ja märkan, imestan ja õpin“ 12. konkursiga. Varasemate konkursside kohta saab infot siit: http://www.hm.ee/index.php?0512829