Eestkosteorganisatsioonid nõuavad hasartmänguseaduse muutmise seaduse sisuanalüüsi

Eesti laste ja perede eestkosteorganisatsioonid kogunesid, et arutada 538266_534929896547305_1617169740_nomapoolset nägemust seoses hasartmänguseaduse muutmise seadusega, millega üllatuslikult soovitakse muuhulgas likvideerida Hasartmängumaksu Nõukogu.

Üheskoos valmis pöördumine Vabariigi Presidendile, õigukantslerile, Riigikogule, rahandusministeeriumile, sotsiaalministeeriumile, haridus- ja teadusministeeriumile ning Vabariigi Valitsusele. „Oleme seisukohal, et hasartmängumaksu seadus ja selle rakendus moodustab olulise osa laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õiguste ja kaitse süsteemist,“ seisab pöördumises. Me oleme olukorras, kus 2011 aastal riigi poolt vastu võetud Laste ja perede arengukava nõuab stabiilsust ning lapsed ja pered tuleks seada prioriteedis mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Sellisel hetkel ei saa ilma sügava kaalumiseta seada löögi alla organisatsiooni, mis ka eelnimetatud arengukava järgi peaks toetama vabasektori potentsiaali.

Ka välisminister Urmas Paet rõhutas käesoleval nädalal Genfis ÜRO inimõiguste nõukogu kõrgetasemelisel istungil, et Eesti keskendub inimõiguste nõukogus eelkõige laste ja naiste õigustele. Rääkides laste õigustest rõhutas Paet, et lastevastase vägivallaga võitlemisel on kõige olulisem ennetamine. Hetkel tegelevad ennetamisega Eestis eelkõige kolmanda sektori organisatsioonid. Ennetustegevus on aga pikaaegne protsess, mille tulemused selguvad alles aastate pärast. Kogu protsessi vältel on aga vajalik kindlustunne jätkusuutliku rahastamise suhtes.

Oleme seisukohal, et rahandusministeeriumi kavandatud hasartmängumaksu seaduse muutmine vajab sisuanalüüsi, et ümberkorralduste kaudu tagada efektiivselt ja valdkondadevaheliselt toimiv ning läbipaistev toetus- ja finantssüsteem laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks. Peame eelnimetatud aspektidest lähtuvalt vajalikuks ennekardinaalsete otsuste langetamist analüüsida ja hinnata hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse muudatuste mõju sihtrühmadele ja sihtrühma huve esindavatele organisatsioonidele.

Pöördumist saab lugeda siit:
Ühispöördumine_ Hasartmängumaksu_seadus_2013

Pöördumisele kirjutasid alla MTÜ Lastekaitse Liit,UNICEF Eesti, Eesti Lastevanemate Liit, SA Eesti Lastefond, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Kasuperede Liit, SA Dharma, MTÜ Tartu Laste Tugikeskus, MTÜ Igale Lapsele Pere, Inimõiguste Instituut, Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Naisliit.