Konkurss «Eesti kaunis kodu» tuleb taas

12.veebruaril toimunud Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse koosolekul oli arutusel konkursi „Eesti kaunis kodu 2013“ korraldamine.

Suuri muudatusi konkursitingimustes ei ole. Igas maakonnas selgitatakse endiselt välja neli kaunimat kodu, keda augustikuus tunnustab Vabariigi President. Järvamaal jätkub tava tunnustada Võidupühal kaunite kodude omanikke maavanema tänukirja ja rahvusvärvides mastivimplitega. 

Arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist, Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse liige Helle Piik ütles, et keskjuhatus tegi kokkuvõtte 2012 aasta tegevuskava täitmisest ja kooskõlastas 2013 aasta tegevuskava. Samuti toimus 2013 aasta eelarve arutelu ja kooskõlastamine. Lepiti kokku, et konkursi „Eesti kaunis kodu 2013„ materjalide esitamise tähtaeg on 18.juuni. Otsustati teha Presidendi Kantseleile ettepanek korraldada 2013 aasta konkursi pidulik lõpetamine Räpina Aianduskoolis. Valmis on saanud Parima tervisespordirajatise eripreemia taotlemise hindamiskriteeriumid, mis on üleval ühenduse veebilehel. Ka sellel aastal saab kandideerida Parima tööstusmaastiku eriauhinnale. Otsustati jätkata eelmisel aastal alustatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi projekti „Energiasäästlik kaunis kodu“. Leiti, et energiasäästu teema on väga oluline ja sellega tuleks jätkata. Jätkuprojekti puhul tuleb välja töötada vajalikud hindamiskriteeriumid ja kaasata paremini omavalitsusi. „Kui olete märganud mõnda kaunist ja omapärast koduaeda, ühiskondliku hoone ümbrust, tootmishoonete ümbrust, hoonete rühma, tänavat või muud, siis palun andke sellest teada kohalikule omavalitsusele, nii saame neid tublisid inimesi tunnustad,“ lisas Piik.

Järva maavanem tunnustab ka tänavu omavalitsuste poolt tunnustamiseks esitatud kaunite kodude omanikke tänukirja mastivimpliga. Autasud antakse üle Võidupüha tähistamisel 23.juunil 2013 Türil.