Hiiumaal kogub hoogu biokütuse tootmine

Täna Hiiumaal toimunud seminaril arutati biokütuse tootmisvõimalusi. Tutvustati uuringut „Biokütuse tootmisvõimalused Hiiumaal“, mis hindab Hiiumaa potentsiaali puitpõhise biokütuse tootmise paigana väga heaks, sest kohapeal on olemas sobivad eeldused kütuse tootmiseks ja kasutuselevõtmiseks.

„Seminar oli suunatud hiidlastele, aga ka laiemalt kõigile bioenergia huvilistele ja läks väga hästi korda,“ võttis sisuka päeva kokku Erametsakeskuse projektijuht Indrek Jakobson. „Rõõmustab, et huvi selle aktuaalse teema vastu on Hiiumaal väga suur – hiidlased näitasid ise üles initsiatiivi ja valmisolekut teha koostööd. Suure tõenäosusega realiseerub praegune projekt varem või hiljem ka konkreetsete lahendustena.“

Hiiumaa on metsarikka Eesti maakondadest omakorda kõige metsarikkam. Hiiu maakonnas on hinnanguliselt 72 600 ha metsa, millest korraldatud metsamaad on 47 900 ha.

Kasutamata puitmaterjali, millest saab toota puitpõhiseid biokütuseid (pelleteid, brikette jm), on Hiiumaal hinnanguliselt 26 000 tm/a ehk primaarenergiana 54 000 MWh/a. Ressursi kättesaamine on mõneti problemaatiline metsateede vähesuse ja nende suhteliselt kehva seisukorra tõttu.

Uuringust selgus, et kohapealse ressursi kasutamiseks tasub Hiiumaale rajada biomassil töötavaid katlamaju ja koostootmisjaamu. Piisavate tootmismahtude korral on head väljavaated ka kütuse ekspordiks, eriti vääristatud puitkütuste, briketi ja pelletite, osas. Puitpelletitele nähakse turgu peamiselt Euroopas, eriti Inglismaal.

Puidu kasutamine kütteks on Hiiumaal olnud sajanditepikkune traditsioon. Puidutööstuse mõistes on Hiiumaa liigniiskel ja toitainevaesel pinnasel kasvavad metsad väheväärtuslikud. Hiiumaa puidule turu leidmine biokütusena pakuks ka täna metsaomanikele sissetulekut ja hiidlastele tööd. Samuti oleks puitkütuste tootmine Hiiumaa puidutööstusettevõtete (sh kohalikud saeveskid, mööblitootjad, väikelaevaehitus) jaoks majanduslikult kasulik võimalus vabaneda tööstuslikest puitjäätmetest ja teenida lisa uute toodete müügist. Lisaks puidule, mis on Hiiumaal kõige perspektiivsem tahke biokütuse allikas, saaks saarel toota kütust ka märgaladelt ning püsirohumaadelt niidetavast biomassist.

Energeetikaseminari korraldanud SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Allikas: Erametsakeskus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap