Miljon allkirja ökotsiidi lõpetamiseks Euroopas

Foto: End Ecocide in Europe
Foto: End Ecocide in Europe
22. jaanuaril Brüsselis Euroopa Parlamendis ametliku avalöögi saanud Euroopa kodanikualgatus võib viia selleni, et ökotsiid muutub Euroopa Liidus kuriteoks.

Ökotsiid on ökosüsteemide ulatuslik kahjustus, hävitamine või kadu kindlal alal. Tuntuimad näited ökotsiidist on naftareostus Mehhiko lahes ning Kanada naftaliivade kaevandamine, aga ka Amazonase vihmametsade laialdane raie. Ökotsiidi võib lahti mõtestada kui genotsiidi elusloodusele või ökoloogilist suitsiidi, sest sõltume oma heaolus ju tegelikult looduslike protsesside olemasolust ning toimimisest ja nende hoidmine on meie eetiline kohus.

Euroopa kodanikualgatuse “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” taga on 11 EL kodanikku, kes on pärit Saksamaalt, Austriast, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Kreekast, Hispaaniast, Portugalist ja Eestist. Neid on kokku toonud mitmed soovid: et laiaulatuslik keskkonnakahjustus lõppeks, et suurkorporatsioonid oleks sunnitud oma tegevust muutma, et ise tarbijana ei peaks ise alati juurdlema, kas meie ostud toetavad ökosüsteemide hävimist teiselpool maakera. Juriidilise lähenemine on valitud sellepärast, et tahes-tahtmata on õigusloome see raamistik, milles toimetavad nii valitsused, ettevõtted kui kodanikud ning seadustel on oma roll ka ühiskonna mõttemallide seadmisel.

Algatuse eesmärgiks on kutsuda ellu direktiiv, mis keelaks ökotsiidi kolmel juhul: kui see toimub Euroopa Liidus, kui seda viivad läbi (sh rahastavad) Euroopa Liidus registreeritud firmad või Euroopa Liidu kodanikud, kas siis Euroopas või mujal. Kuna tänapäeval toimub suur osa EL firmade tegevust väljaspool Euroopat, mõjutavad meie äripraktikad tegelikult olulisel määral ülejäänud maailma ning EL on üks suurimaid ökotsiidi rahastajaid maailmas. Nii Mehhiko lahe ning Kanada juhtumi puhul on tegu kas EL’s registreeritud firma või Euroopast tuleva rahastusega, mis direktiivi olemasolu puhul annaks oluliselt suurema juriidilise jõu nende tegevuste takistamiseks ja karistamiseks.

Kodanikualgatus peab koguma miljon allkirja üle Euroopa ühe aasta jooksul, et küsimus Euroopa Komisjonis arutlusele tuleks. See 365 päeva hakkas jooksma 22. jaanuaril 2013, kui Brüsselis Euroopa Parlamendis peeti algatuse ametlik avamisüritus. Üritust kaasvõõrustanud kolm Euroopa parlamendisaadikut – Keith Taylor (Suurbritannia), Eva Joly (Prantsusmaa) ja Jo Leiden (Saksamaa) – olid ka kolm esimest algatuse allkirjastajat. Kõik saadikud rõhutasid oma sõnavõttudes nii EL’i rolli tõeliselt jätkusuutliku majanduse arendamisel kui EL kodanike võimu osaleda poliitilistes protsessides ning neid suunata.

Avamisel oli kohal ka Suurbritannia advokaat Polly Higgins, kes on olnud algatuse loomise peamine inspiratsioon, ning kes ütles : «Ökotsiidi direktiivi toetamine on imeline võimalus Euroopa Liidul pidada kinni ühest oma põhiväärtusest – rahust. EL võitis eelmisel aastal Nobeli rahupreemia, ning ökotsiidi direktiiv on õigusakt, mis viib meid «saastaja maksab» põhimõttelt edasi «saastaja ei saasta» põhimõttele, kus kõige olulisem on loodusele mitte kahju tekitada.»

Polly Higgins, nn Maa advokaat, on rahvusvahelise ökotsiidi kampaania eestvedaja ja on teinud ettepaneku ÜRO’le, et teha muudatus Rooma statuuti ning muuta ökotsiid viiendaks kuriteoks rahu vastu koos genotsiidi, sõjakuritegude, agressiooni ja inimsusevastaste kuritegudega. Praeguseks on olemas tõestus, et see oli ka statuudi algne kavatsus. Antud kodanikualgatus saaks aidata kaasa selle taastamisele, kui Rooma statuut taas ülevaatamisele tuleb.

Euroopa kodanikualgatus on Euroopa Komisjoni loodud vahend võimaldamaks EL kodanikel rohkem EL poliitikas kaasa lüüa. Iga vähemalt seitsmest erinevast EL liikmesriigist pärit kodanike rühm võib korraldada kodanikualgatuse, ning neil on üks aasta aega koguda miljon allkirja, et Komisjon teema arutlusele võtaks. Miljoni allkirja kokkusaamisel korraldatakse ametlik kohtumine Euroopa Parlamendis ning Euroopa Komsjon peab võtma vastu otsuse edasise tegevuse osas. Rohkem infot Euroopa kodanikualgatust:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

Välja pakutud ökotsiidi direktiivi eelnõu:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000002

Algatusega «Lõpetame ökotsiidi Euroopas» saab tutvuda ja allkirju anda siin:
http://www.endecocide.eu/?lang=ET

Algatuse kontaktisik Eestis: Kadri Kalle, info@endecocide.eu

5 thoughts on “Miljon allkirja ökotsiidi lõpetamiseks Euroopas”

 1. Proovisin allkirja anda kaks korda, ei õnnestunud, annab vea teate. On seda teistel ka juhtunud ja kas oskate nõu anda?

 2. Tere,
  süsteem annab kahjuks vahepeal veateated. Paraku on tegu EL poolt antud süsteemiga, mis on üks algatuse läbiviimise tingimusi, ning meie IT-meeste tegevus on siin piiratud. Aga siiski oleks palju abiks, kui saaks täpsemalt teada mis veateade see oli. Võib kirjutada mulle info@endecocide.eu ja saan selle edastada meie IT-meestele.

 3. Sabotaaž 🙁

  An error has occurred.

  There was an error while dispatching your request. Please contact the system administrator. The error message was: E510373 We apologise for any inconvenience.

 4. Niipalju siis allkirjastamisest:

  An error has occurred.

  There was an error while dispatching your request. Please contact the system administrator. The error message was: 31A7F8
  We apologise for any inconvenience.

 5. Palun kannatlikkust alla kirjutamisel. Süsteemitõrked on kahjuks probleem, millega meie meeskond saab väga piiratult tegeleda, sest see on Euroopa Komisjoni hallata. Antud “errori” puhul peaks üldjuhul piisama, kui mõne aja pärast uuesti proovida.

Kommenteerimine on suletud.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap