Aleksei Ivanov võitis 3. koha Archimedese fotovõistlusel

Aleksei Ivanovi 3. koha foto.

Narva Kutseõppekeskuse mehhatroonika õpilane Aleksei Ivanov võitis Sihtasutuse Archimedes korraldatud fotovõistlusel „Leonardoga Euroopasse ja tagasi“ 3. koha. Hariduskoostöökeskus SA Archimedese fotovõistlusele „Leonardoga Euroopasse ja tagasi“ esitati üle saja foto. Tegemist on kutseõppeasutuste õpilaste välisriikides praktika saamise kogemusi tutvustava ja populariseeriva võistlusega.

Aleksei Ivanov Narva Kutseõppekeskusest käis koos kursusekaaslastega 2011. aastal välispraktikal Türgis, kus ühe praktikakohana õnnestus neil praktiseerida pealinnas Istanbulis asuvas suurimas Mercedes-Benz autobusse tootvas tehases. Sealsamas tehtud foto võitiski fotokonkursil auhinna.

„Aleksei edukas osalemine fotokonkursil innustab õpilasi välispraktikatel jäädvustama kogetut ja seda jagama,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse inglise keele õpetaja, Leonardo da Vinci projekti meeskonna liige Natalja Varkki. Nimetatud välispraktika Türgis toimus 2011. aasta veebruaris-märtsis Narva Kutseõppekeskuse projekti „Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide kaudu. Teine periood.“ Euroopa Liidu Leonardo da Vinci programmi raames.

„2012. aasta veebruaris esitasime Hariduskoostöökeskusele projekti „Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide kaudu. Kolmas periood.“ eduka taotluse ja alates sügisest on projekti meeskond
töötanud aktiivselt kavandatu elluviimiseks,“ sõnas Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Veebruaris sõidavad kuueks nädalaks neli koka eriala õpilast praktikale Maltale ja kaks autotehniku eriala õpilast Saksamaale.“

Leonardo da Vinci-programm on Euroopa Komisjoni Elukestva õppe programmi allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas Eestis alates 1998. aastast. Eestis koordineerib Leonardo da Vinci-programmi Hariduskoostöökeskus SA Archimedes.

Lisainfo: www.nvtc.ee/smart_hands_&_open_minds_3