Projekti /Eesti külad 2013/ infopäev Kaarukal

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas 14. detsembril 2012 Järvamaal
Roosna-Alliku vallas Kaaruka külamajas projekti /Eesti külad 2103/
infopäeva.
Kokku said maakonnaühenduste esindajad, kogukonna arengu konsulendid ja
projekti meeskond.Päeva eestvedajad olid Liikumine Kodukant valdkondade juhid Eha Paas ja Külli Vollmer.

Projekti /Eesti külad 2013/ (vaata http://www.kodukant.ee/index.php?id=103995) vahekokkuvõtte tegi projektijuht Külli Vollmer
Avalikkusele on kättesaadav 2012 a. külavanemate andmebaas (http://www.kodukant.ee/index.php?id=104003)
Kaardistatud on valdades tegutsevad külade koostööühendused. 51 omavalitsuse juures on moodustatud külade esindused (ümarlaud, liit, ühendus vm vorm), neist 12 on registreeritud ametlikult mittetulundusühendusena. Kodulehelt ja Külakirjast saab lugeda valdades tegutsevate külade koostööühenduste tutvustusi. Koostamisel on külamajade ja külaseltside andmebaas. Märtsiks 2013 valmib iga maakonna kohta külade andmebaas, kus on külapõhiselt kirjas nii külavanem, külamaja kui külaselts. Kaardistame enda jaoks “ärganud” ja “uinuvad” külad.
Valmib ka külade eestkostetegevuse hea tava juhis.

Eesti Töötukassa esindaja Liis Josua tutvustas infopäeval koostöövõimalusi Töötukassaga. Räägiti töötute kaasamisest Teeme Ära talgupäeval ning ideest pakkuda töötutele aastaringset võimalust vabatahtlikuna talgutöödes osaleda. Töötukassa kompenseerib töötute transpordikulud. Liikumine Kodukant pakub oma liikmete kaudu infovahetust maakondades. Luuakse kontaktid Töötukassa osakondade ja Kodukandi maakonnaühenduste vahel. Räägiti ka vabatahtlike kaasamisest kogukonnas.

Pärnumaa Kodukandi juhatuse esimees Krista Habakukk jagas oma kogemusi uute metoodikate kasutamisel kogukonna töös. Mõttekaartide abil prooviti lahendada igaühe jaoks olulisi küsimusi ning tõdeti, et ennast saame aidata ikka ise. Esimene samm algab probleemi teadvustamisest ja vastutuse võtmisest.

Aasta tegemiste kokkuvõtmisest jäid kõlama järgmised märksõnad:

2012 oli meenutuste aasta – juubelid ja konverentsid nii üle-Eestilises organisatsioonis kui paljudes maakondades
Tunne, et külaliikumine maapiirkonnas on uuesti hoogu võtmas, tahetakse
teha suuri asju.
Asjaline koostöö Kodukandi ja Teeme ära talgute vahel
Avalikkusele suunatud ettevõtmised (Avatud külaväravad, Kogukonna Pärl)
Analüüsimine ja mõtlemine tulevikuks
Edasine väljakutse – kogutud andmete põhjal järelduste tegemine ja uue kavandamine
Rahvusvaheline tuntus ja teerajajaj roll

Maakondades valmisid Maapäeva film Läänemaal, uus strateegia Viljandimaal, raamat-kalender Jõgevamaal, Kuhjavere sädemete trükis, valiti maakondade Aasta külad ja sädeinimesed, korraldati kodanikuühenduste konverentse, külade päevi, külateatrite festivali, käivitati külade klubi Valgamaal, avati Pensionäride tuba Avinurmes
Malle Rooba: Minu jaoks on Kodukant kõige suurem märksõna – et meie siin
Kaarukal toimetama hakkasime, oma maja tegema hakkasime on seotud
Kodukandiga ja sealt saadud innustusega.

Projekti /Eesti külad 2013/ rahastab regionaalministri valitsemisala ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetab Põllumajandusministeerium

Külli Vollmer
külakultuuri valdkonna juht
Eesti Külaliikumine Kodukant
Tel. 5114027
kylli@kodukant.ee
www.kodukant.ee