Tulekul E-Aabits: kogukonnapõhiselt arendatav haridustarkvara väikelastele

E-Aabits on 27-aastastele lastele mõeldud arvutipõhiste 3D-õppemängude kogumik. Tegu on maagilise ja digitaalse mängumaailmaga, kus laps saab ohutult ringi rännata, avastada ja mängida. 


Mängud on loodud, arvestades haridustöötajate soovitusi  ning õpetavad märkamatult nii teadmisi (näiteks matemaatika, tähestik, sõnavara jne) kui ka psühholoogilisi oskusi (eneseväljendus, empaatia, tähelepanu, keskendumine jne).
Oluline on, et E-Aabitsa õppemängud ei ole mehaaniliselt ritta laotud harjutused, vaid orgaanilised ja loogilised mängumaailma osad. Laps mängib puhtalt huvi ja lõbu pärast, kuid mis omavad sellegipoolest tõhusat ning kontrollitavat hariduslikku mõju.

Arendajaid on kokku ligi 30: programmeerijad, kunstnikud, pedagoogid ja haridustehnoloogid, juristid ja arhitektid. Paljud osalevad selles projektis vabatahtlikena. 

“Väikelaste ja koolieelikute haridustarkvara on võrreldes muude haridusrakendustega veel lapsekingades, eriti väljaspool Eestit. Kuigi E-Aabits keskendub esmajärjekorras Eestile, on projektil strateegia, kuidas pakkuda põnevat algharidust globaalselt”, ütleb projekti juht Raul Kübarsepp, kes töötab igapäevaselt Tartu Kunstikoolis 3D-modelleerimise õppekava arendajana.

Lahendus toetab haridusinfosüsteemi SCORM standardit, mis võimaldab laste arengut jälgida ning iga laps saab läbida mängude kogumiku unikaalset rada pidi. Lapsevanemad saavad endale ka eraldi konto, mille kaudu lapse arengut jälgida ning suunata. Samuti võimaldab see mängudesse sisse ehitada automaatseid tagasisidemehhanisme, mis vajadusel mänge lihtsamaks või keerulisemaks muudavad.

E-Aabitsat on võimalik õppevahendina kasutada ka lasteaias, kuid peamiselt on see suunatud siiski kodus kasutamiseks. Lapsed tahavad niikuinii arvutiga mängida ja pigem olgu see siis hariv ja läbimõeldult isiksuse arengut toetav tegevus. Olulisel kohal saab olema multiplayer- ehk mitme mängija ühendatud mängukogemus. E-Aabitsa mängumaailm saab olla see koht, kus lasteaias sõpradeks saanud lapsed saavad edasi suhelda, kui nad enam lasteaias ei käi. Välistatud on kontrollimatust internetisuhtlusest tingitud riskid, sest vanemal on võimalik tegelaskujusid jälgida. 

Meie esmaseks eesmärgiks on valmis saada E-Aabitsa esimene mäng, mis keskendub matemaatikale.  See võimaldab testida tarkvara erinevate osade ühildamist ning suurema süsteemi kokkupanemist.

Teemast huvitatud inimesed on kutsutud E-Aabitsale tuult tiibadesse puhuma Hooandja keskkonnas. Toetajatel on võimalik mängukeskkonna kasutajakontosid annetada ka haridusasutustele. Seda saab teha soovi korral E-Aabitsa meeskonna abiga (aitame annetuse edastamisel ja vormistamisel). Täpsemalt vt:http://www.hooandja.ee/projekt/e-aabits

Kontakt, ideed ja koostöömõtted: Raul Kübarsepp raul@art.tartu.ee
Koduleht: http://www.e-aabits.ee/  ja kogukonnaleht Facebookis:www.facebook.com/eaabits

Share via
Copy link
Powered by Social Snap