Värske koduleht pöörab tähelepanu noorte vaimse tervisega seotud teemadele

Kodulehelt Peaasi.ee saab infot erinevate psühholoogiliste probleemide ja psühhiaatriliste häirete kohta. Ühtlasi saab kodulehe kaudu küsida asjatundjatelt abi ja nõu. Kuigi Peaasi.ee on suunatud eelkõige noortele, leivad sealt infot ka nende lähedased ning noortega tegelevad spetsialistid.

„Enamus vaimse tervise häireid hakkavad kujunema juba noorukieas ning neil on oht muutuda elukestvaks. Häire hakkab mõjutama koolitööd, peresuhteid, sotsiaalse võrgustiku kujunemist, eesmärkide seadmist, põhjustades vajakajäämisi peaaegu kõigis eluvaldkondades,“ rääkis MTÜ Peaasjad juhatuse liige, psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. „Soovime, et noor inimene saaks ennast häirivate vaimse tervise probleemide puhul võimalikult vara abi – see parandab oluliselt prognoosi, abi tulemuslikkust ja aitab ära hoida elukestvate haiguste väljakujunemist.“

Lisaks info edastamisele ja nõustamisteenusele on Peaasi.ee loojate soov arendada varase sekkumise teenistust noortele, kellel kas on tekkinud või tekkimas vaimse tervise häireid. Vaimse tervise teemade ümber keerleb rohkesti eelarvamusi, eksiarvamusi ja müüte, oluline on arutleda ka nende üle.

MTÜ Peaasjad eesmärk on Eesti noorte vaimse tervise parandamine ja teadlikkuse kasvatamine vaimse tervisega seotud teemadel.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap