Ettevõtlik Vastseliina vald: Vastseliina ettevõtluse vaalaks on puidutööstus

Vastseliina valla asend, loodusvarad ja maastik on loonud eeldused mitmekesise ettevõtluse arenguks. Kuigi valla majandusstruktuuris on esindatud nii teenindus, põllumajandus kui tööstus, on Vastseliina ettevõtjaid ühendava Teisipäevaklubi presidendi Urmas Juhkami sõnul nende ettevõtluse vaalaks siiski puit. „Väikesed põllud, mäed ja kivid ei võimalda tänapäevases konkurentsis püsida. Selleks on vaja suurt tootmismahtu,” selgitab Juhkam.

Praeguseks on enamik endistest põllumajandustootmishoonetest puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete kasutuses. Põllumajandusreformi „tulemusena” ei ole Vastseliina vallas enam ühtegi otseselt põllumajandusega tegelevat ühistut.

Tänu riigi maaelu arengukava toetustele on põllumajandusmaa kasutus viimastel aastatel siiski veidi paranenud. Peamisteks tegevusaladeks on Vastseliina mail kujunenud teravilja- ja veisekasvatus. Teenindava põllumajandusühistuna tegutseb Lõuna-Antsu talu, kes pakub teraviljakasvatajatele kuivati- ja ladustamisteenust. Veisekasvatustaludest on turule jäänud kaks suuremat: FIE Mart Kalluste ja OÜ Külaoru Vili.

Puidutööstusettevõtted on aga Vastseliina vallas üsna võimsad. Neist suurim, AS Förmann NT, pakub tööd 53 inimesele. Tööandjatena on metsa- ja puidutööstuse sfäärist olulisemad veel osaühingud A-Nagel, H.A.K.S, Scan Production, Arminto, Umaraud, Vipson Projekt, FIE Ivar Haabsaar ja liiva, kruusa ning maa-ainese kaevandamise, liiva eeltöötlemisega ehitus- ning klaasitööstusele tegelev OÜ Kiviliiv, teede, trasside, platside ehitustöödega tegelev OÜ Armo Teenused ning ehitustöid tegev OÜ Romacom. Mööblit valmistavad osaühingud Baiateam ja Ots Puutöökoda. Viimane neist pakub ka restaureerimisteenust.

Ettevõtlikust Vastseliina vallast saab lugeda 24.novembri Võru Teatajast.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap