Võrumaal on potentsiaali küll

Kui Võrumaad peetakse üldiselt väga väikse konkurentsivõimega piirkonnaks, siis paraku räägivad numbrid hoopis midagi muud. SEB Panga kokku pandud ülevaate järgi on Võrumaa üks kõige kiiremini kasvava tööhõivega piirkondi Eestis.

Tööhõive numbrite järgi on Eestis kõige parem olukord lisaks Võrumaale veel Viljandi- ja Läänemaal. Kõige kehvem on tööhõivega olukord Põhja-Eestis, see on siis Tallinnas ja Harjumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal. Tööhõive on selges langustrendis Jõgeva- ja Valgamaal ning Pärnu- ja Tartumaal. Tööhõive langus on hull asi, sest see tähendab töökohtade kadumist, koos sellega maksutulude vähenemist ja kinnisvarahinna kukkumist. Pikemas perspektiivis näitab just tööhõive ja selle kasv ühe või teise piirkonna konkurentsivõimet. Võrumaa hea seis näitab, et Võrumaale tahetakse investeerida, siia tahetakse tulla elama ja tööle.

Viimase kolme aastaga on Võrumaal äriettevõtete arv kasvanud 47 protsenti ja seegi on väga hea tulemus. Näiteks Tartumaal on ettevõtete arv kasvanud samal ajal 38 protsenti. Enim kasvas Võrumaal füüsilisest isikust ettevõtjate ehk FIEde arv, mis kolme aastaga kahekordistus. Võrumaa tuntuim FIE on kahtlemata Mart Timmi, kes avab selle nädala lõpus Võru linnas suure kaubanduskeskuse. Masu ajal ja pärast seda pole selleks olnud võimeline ükski teine äriettevõte Võrus, pigem on poode hoopis kinni pandud: näiteks jättis üle-eestiline kett Ehitus Service üldse ruumidesse sisse kolimata ja Võru tarbijaühistu Maksimarket kolis välja Kagukeskusest.

Nagu rääkis SEB Panga esindaja Eerika Vaikmäe-Koit, loodi möödunud aastal Eestis tervikuna märkimisväärselt enam mikroettevõtteid, mis tähendab, et hakati pigem iseenda tööandjaks. Võru maakonnas asutati 2011. aastal 314 uut ettevõtet. Seda võib pidada Eesti lõikes keskmiseks majandusaktiivsuseks ning see on võrreldav Saaremaa ja Raplamaa aktiivsusega. Allapoole 300 uue ettevõtte taset jäävad Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa. Nii nagu mujal Eestis on Võrumaalgi kasvamas teenuste valdkond. Kokkuvõttes on Võrumaal potentsiaali küll.