Kavala Käe pärimusring teisipäeviti Eesti Rahva Muuseumis

Kõiki 7-14 aastased rahvalikust käsitööst ja rahvapillimängust huvitatud lapsed on oodatud Kavala Käe pärimusringi igal teisipäeval kella 15-17 Eesti Rahva Muuseumi käsitööklassi (Kuperjanovi 9, Tartu).

Tehakse erinevate materjalide ja võtetega rahvalikku käsitööd ning õpitakse väikekannelt, plokkflööti, regilaule ja rahvamänge. Huviringi tasu on 14 eurot kuus (käsitöö ja pillitunnid) või 7 eurot kuus (üks nendest). Lisateave tel 5650 4126, helen.leenu@gmail.com või www.traks.ee