Haanja Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla arengukava täiendamiseks ja parandamiseks

Vastavalt kohaliku omavalituse korralduse seadusele, vaatab vallavolikogu iga aasta 1. oktoobriks üle kehtiva arengukava ja teeb sinna, vastavalt muutunud tingimustele ja olukorrale, vajalikud täiendused ja parandused.

Haanja Vallavalitus ootab valla seltsidelt, ettevõtetelt ja kodanikelt ettepanekuid kehtiva arengukava ja tegevuskava täiendamiseks või parandamiseks. Ettepanekud esitada kirjalikult aadressil: Haanja Vallavalitus, Võru tee 15, Haanja küla, Haanja vald, 65101 Võru maakond või e-posti aadressil vald@haanja.ee hiljemalt käesoleva aasta 3. septembriks.

Lisainformatsioon: Juri Gotmans tel +372 517 4584, e-post juri@haanja.ee või Tiia Zuppur tel +372 787 8860, e-post tiia@haanja.ee.

Haanja valla arengukavaga aastateks 2011-2019  ja tegevuskavaga 2011-2015 saab tutvuda valla kodulehel http://www.haanja.ee/arengukava/ või valla raamatukogudes ja vallamajas.