Pärnumaal tunnustati Kadri-Aija ja Vahur Viigi perekonda

Pärnumaa kogukonna pärl 2012: Kadri-Aija ja Vahur Viigi pere. Foto: Külaliikumine Kodukant
Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustas täna koos regionaalministriga konkursi „Kogukonna pärl“ raames Pärnumaal esile tõstetud Kadri-Aija ja Vahur Viigi perekonda Surju vallast Lähkma külast.

Kadri-Aija ja Vahur Viigi perekond pälvis tunnustuse tänu kogukonna hoolivale ja oskuslikule juhtimisele, loodushoidliku eluviisi edendamisele ning pärandkultuuri väärtustamisele. Pere, kus sirgunud neli last, oli Lähkma-Saunametsa külaseltsi loomise üks peamisi algatajaid ning külakeskuse rajamise eestvedajaid RMK endisesse metskonnamajja.

Vahur ja Kadri-Aija töötasid koos paljude teiste külaelanikega aastaid kohalikus Kilingi metskonnas, mis oli olnud külakeskuseks juba tsaariajast peale. Seoses RMK reformidega 2008. aastal see kaotati ning metskonna maja jäi tühjaks ning suurte metsade keskel elavad inimesed kohtusid üha harvemini. Perekond Viik oli peamine initsiaator, et taotleda metskonna hoone Surju vallale külaseltsi tarbeks. Sellest ajast peale on seltsis läbi viidud erinevaid projekte, suurim nendest oli maja renoveerimine.

Perekond Viik on suutnud luua külaseltsis positiivse ja vaba õhkkonna, kuhu tahetakse tulla sõltumata vanusest – koos tegutsevad nii noored kui eakamad. Viikide pere on kogukonna juhtimise tööd teinud vabatahtlikult, tänu erialasele tööle metsanduse valdkonnas on loodushoidlik eluviis neile südamelähedane. Külaseltsis pööratakse palju tähelepanu ka pärand- ja pärimuskultuurile. Viikide pere on aktiivse ellusuhtumisega ja spordilembene, kaasates kogukonna ühistesse tegemistesse ka lapsi.

Rohkem infot aadressil www.kylaelu.ee.

Allikas: Külaliikumine Kodukant