Mikrolaen aitab maanaistel tegeleda ettevõtlusega

Maapiirkondades naisettevõtlust arendav MTÜ ETNA Eestimaal alustas koostöös Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistuga mikrokrediidi projektiga, mille eesmärk on pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaene maapiirkondades elavatele naistele.

2003. aastal loodud MTÜ ETNA Eestimaal tegutseb maapiirkondades naisettevõtluse toetamisega ning mikrokrediidi projekti juhi Kairi Talvese sõnul on nad pea kümne aasta pikkuse tegevuse jooksul näinud, kuidas maal elavatel naistel jääb üsna tihti oma ettevõtlusega alustades puudu vaid üsna väiksest algkapitalist.

“Tegemist on ju mikroettevõtlusega, kus ei hakka kunagi läbi jooksma suured summad, mistõttu ka pangad pole alati laenuandmisest huvitatud. Teisalt aga pakuvad naiste loodud ettevõtted maapiirkonnas tööd ja sissetulekut ja võimaldavad ka perel maale elama jääda,” selgitas ta.

Sestap panigi MTÜ ETNA Eestimaal seljad kokku Järvamaal tegutseva Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistuga, et pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu maapiirkondades elavatele naistele.

Projekti on kaasatud üle Eesti kümme piirkonda ja seda rahastab Avatud Eesti Fond Kriisiprogrammi raames 268 794 euro ulatuses. Poolteise aasta pikkune projekt koosneb tinglikult kahest osast: kõigepealt moodustatakse kümme laenugruppi, kus naised õpivad kuus kuud kogenud mentori käe all tundma nii iseennast kui grupikaaslasi.

Peale mentorlusprogrammi läbimist tuleb visandada oma äriidee ja seejärel on juba võimalik saada paindlike tingimuste ja soodsa intressiga laenu oma idee elluviimiseks, kusjuures laenugrupp otsustab ühiselt laenude väljaandmise üle grupiliikmetele.

Mikrolaenude olulisest on saadud ka Euroopa Liidu tasemel ja 2010. aasta märtsis leppis loodi Brüsselis Euroopa mikrokrediidirahastu “Progress” , mis annab kuni 25 000 euro suuruseid laene väiksemahulisema äritegevuse alustamiseks.

ETNA Mikrokrediidi projektiga toetatakse maanaiste ettevõtte käivitamist ja arendamist läbi mentorluse, koolituste ja paindlike laenuvõimaluste pakkumise. Kümnes Eesti maapiirkonnas luuakse laenugrupid naistele, kes soovivad ettevõtlust alustada ja/või arendada. Projekti käigus arendatakse välja iseseisvalt toimiv naisettevõtluse toetamise meede. Projekti rahastab Avatud Eesti Fond.

Allikas: MTÜ ETNA Eestimaal projekt ETNA Mikrokrediit

One thought on “Mikrolaen aitab maanaistel tegeleda ettevõtlusega”

 1. Raha on kogukondlikus majanduses vahendiks, mitte eesmärgiks. Raha teenib inimesi, mitte vastupidi. Tänu sellele arusaamisele, on inimesed vabad raha teenimise survest ning saavad teha seda, mis on hingele oluline ning rahuldust pakkuv. Inimesed loovad ise oma elu vastavalt oma vajadustele, leiavad endale kõige sobivama töö ja puhkuse tasakaalu.

  Tarbimine on kogukonnas oluliselt erineva tähendusega kui meie kehtivas tarbimiskeskses ühiskonnas. Kogukonna liikmed on välja astunud nõiaringist, kus “peab rohkem raha teenima, sest vaja on tarbida, et õigustada endale oma orav-rattas-üle-töötamise elustiili”.

  Tarbimine ei ole kogukonnas jõukuse väljendus. Seal juhivad elutegevust teised väärtused – rikastavad inimsuhted ja koostöö, harmoonia loodusega, vaimne areng, erinevate oskuste arendamine, jms. Need on väärtused, mille väljendamiseks ei ole vaja tarbimisrituaale.

  http://www.bioneer.ee/eluviis/okokogukonnad/aid-12165/Kogukondlik-majandus-p%C3%B5hineb-usaldusel#reply

  Inimesi hoiatakse nõiaringis inflatsioonipõhise majanduse abil.

  Inflatsioonipõhine majandus laostab nii tavakodanikke kui ettevõtjaid:

  http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/05/inflatsioonipohine-majandus-laostab-nii.html

Kommenteerimine on suletud.