Seeder: Edasisi samme üleliigsete laovarude küsimuses arutame valitsuskabinetis

Helir-Valdor Seeder. Allikas: www.agri.ee

Seoses Euroopa Kohtu 12. juuli otsusega üleliigsete laovarude kohta, pöördub põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Eesti edasiste sammude otsustamiseks valitsuskabinetti.

„Ees on pingeline aeg, sest Euroopa Kohtu värske otsusega kaasneb väga palju juriidilisi ja rahalisi aspekte, mida tuleb analüüsida ja arvesse võtta. Eesti edasised sammud nii käimasolevate kohtuvaidluste kui ka Euroopa suunas tegutsemise osas otsustame valitsuskabinetis,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Meie ettepanek on kabinetti minna augustis. Seni valmistame põllumajandusministeeriumis ette analüüsi ning ettepanekud.“

Põllumajandusminister selgitas, et tegemist on esialgu muude põllumajandustoodete laovarusid puudutava otsusega. „Nüüd tulebki analüüsida, kas suhkru puhul on võimalik välja tuua erisusi või kehtib see kohtuotsus ka nn suhkrutrahvide kohta,“ selgitas Seeder.

Euroopa Kohus otsustas 12. juulil, et Eesti riigil ei ole õigust nõuda ettevõtetelt üleliigsete laovarude eest ELi poolt Eestile määratud trahvi, sest 2003. aasta vastava määruse (EÜ nr 1972/2003) sätted ei olnud 2004. aasta 1. mai seisuga Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud ega Eesti siseriiklikku õigusesse üle võetud. Kohtuotsuse järgi saab nõukogu ja komisjoni määrustel ning nende institutsioonide direktiividel, mis on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele, olla õigusmõju vaid siis, kui need on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ning huvitatud isikutel peab olema võimalik tutvuda ka neile kohustusi paneva siseriikliku meetme allikaga.

Eesti riik on Euroopa Komisjonile alates 2007. aasta jaanuarist tasunud muude põllumajandustoodete (piimatooted, riis, vein) üleliigsete laovarude eest kokku 6,5 miljonit eurot. Suhkru üleliigsete laovarude eest on Eesti tasunud kokku 34,2 miljonit eurot ehk 75 protsenti määratud kogusummast (45,7 miljonit eurot). 25 protsenti määratust oli Eestil lubatud jätta endale kulude katteks, mistõttu ei tulnud seda ühenduse eelarvesse maksta.

Aastatel 2006–2007 määras maksu- ja tolliamet laovarutasu 82 juriidilisele isikule (neist 12 on tänaseks likvideeritud) kogusummas 35,3 miljonit eurot. Sellest on tänaseks tasutud 2,2 miljonit eurot. Hetkel on Eestil pooleliolevaid vaidlusi laovarutasu osas kokku 26 juriidilise isikuga summas 27,7 miljonit eurot. Vaidluse osapoolteks olevast 26 ettevõtjast on laovarutasu maksnud 17 ettevõtjat kogusummas 1,7 miljonit eurot, tasumata on endiselt 26 miljonit eurot.