“101 last Toompeale” otsib selle aasta teemat

Lastekaitse Liidu Noortekogule juba traditsiooniks saanud üritus „101 last Toompeale“ on iga-aastane üritus, mille eesmärgiks on toetada noorte osalust riiklikus otsustusprotsessis.

Noortefoorumiga „101 Last Toompeale“  tähistatakse ÜRO Lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmist ÜRO Peaassamblee poolt 1989. aastal 20. novembril.

Aastatega on nii sisu kui vorm muutunud. Foorumist on saanud üritus, kus tõsiste arutelude ja mıttevahetuste käigus selguvad noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite saalis ka laiema avalikkuseni jõuavad.

Igal aastal on foorumil keskendutud ühele teemale, mille noored on ise valinud. Viimastel aastatel on foorumile eelnenud eelfoorumid Eesti eri linnades. Alates 1998. aastast on koostööpartnerina osalenud samal aastal asutatud õpilasesinduste katusorganisatsioon Eesti Õpilasesinduste Liit.

Noortefoorumite teemad viimaste aastate jooksul on olnud järgmised: noorte vaba aeg, õpilase probleemid koolis, õpilase võimalused osalemaks ühiskonna elus ja selle korraldamises, integratsiooniprotsessid haridussüsteemis, Eesti noored ja Euroopa Liit, noored ja poliitika, Eesti noor ja sõnavabadus, Eesti noor tööturul, Eesti noor ja mitteformaalne haridus, Noor ja ohutsoonis-meedia, internet, kool, laste ombudsman, karjääriõpe ja väärtuskasvatus.

Teemade valikul on sõelale jäänud need, mis on hetkel aktuaalsed ja puudutavad õpilast tema igapäevaelus. Foorumi eesmärk ei ole ainult probleemide esile tõstmine, vaid ka ettepanekute väljatöötamine kitsaskohtadest üle saamiseks. Teine sõnum esitataksegi foorumi lõppistungil Riigikogu istungite saalis.

Alates 1996. aastast on foorumi raames valitud aasta kõige lapsesõbralikum poliitik või ühiskonnategelane. Tiitel omistatakse inimesele, kes on silmapaistvalt tegutsenud valdkondades, mis puudutavad laste ja noorte elu. Kandidaadid esitatakse foorumil osalejate poolt ning valimine toimub kahes voorus. Teine voor, milles osalevad esimeses voorus kaks kõige enam hääli kogunud kandidaati, viiakse läbi Riigikogu istungite saalis.

Selle aasta teemat saab soovitada siit.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap