Kagu-Eesti külapoodidele eraldati ligi 140 000 eurot regionaaltoetust

 

Regionaalminister Siim Kiisler kinnitas eelmisel nädalal teenuskeskuste
programmist toetust saavad projektid. Hindamiskomisjoni ettepanekul
rahastatakse kolmes Kagu-Eesti maakonnas 15 külapoe teenusevaliku
laiendamist ja 3 uue poe loomist Valgjärve, Karula ja Rõuge valda kokku 139
640 euro ulatuses.

Enim soovitakse toetuse abiga pakkuda WiFi leviala ja avaliku
internetipunkti teenuseid. Nende teenuste pakkumist nõudsid ka programmi
reeglid. Veel on teenuskeskustel kavas pakkuda toitlustust kohvikus või
kiirtoiduna, toidu- ja esmatarbekaupade kojuveo, frantsiisipostkontori,
kingsepa, võtmevalmistamise, sularaha väljavõtmise, kompressori kasutamise,
pesupesemise, dusi kasutamise ning juuksuri- ja iluteenuseid.

“Näeme tulevikus maapoode oluliste keskustena, kust inimesed saavad lisaks
toidukaupadele ka muid igapäevaselt vajalikke teenuseid. Laiem teenuste
valik aga loodetavasti parandab omakorda poodide külastatavust ja võimalusi
toime tulla. See pilootprogramm on esimene samm selles suunas,” ütles
Kiisler. Lähemalt loe siin!
<http://www.siseministeerium.ee/kagu-eesti-kulapoodidele-eraldati-ligi-140-0
00-eurot-regionaaltoetust/>