Seaduste muutmiseks on vaja vaid… miljoni kodaniku häält

Euroopa Liidu liimmesriikide elanikel on nüüd võimalik tõstatada nende jaoks oluline probleem ja paluda komisjonil selles küsimuses midagi ette võtta. Taotluse esitamiseks on vaja, et seda toetaks kokku miljon kodanikku vähemalt seitsmest liikmesriigist.

See käib “lihtsalt”. Alustada tuleb algatuse registreerimisest. Taotluse esitamiseks tuleb moodustada kodanike komitee, kuhu kuulub vähemalt seitse ELi kodanikku vähemalt seitsmest ELi liikmesriigist.

Pärast algatuse registreerimist on komiteel 12 kuud, et koguda vähemalt seitsmest liikmesriigist vajalik arv toetusavaldusi. Liikmesriik läheb osalemisel arvesse, kui seal toetab algatust vähemalt 750 korda rohkem inimesi kui sellele liikmesriigile Euroopa Parlamendis ettenähtud kohtade arv. Algatust võib toetada iga kodanik, kel on vanuse poolest õigus osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Eesti puhul peab algatust seega toetama 4500 (750 x 6) vähemalt 18-aastast inimest.

Toetusavalduste arvu peavad kinnitama liikmesriikide pädevad ametiasutused. Komisjonil on seejärel aega kolm kuud, et algatus läbi vaadata ja edasiste sammude üle otsustada. Komisjon korraldab algatuse esitajatega kohtumise, et neil oleks võimalik oma ettepanekut põhjalikumalt selgitada. Samuti saavad nad seda tutvustada avalikul ärakuulamisel Euroopa Parlamendis.

Seejärel võtab komisjon vastu teatise, milles esitab oma arvamuse algatuse kohta, ning selgitab ja põhjendab, kas ja milliseid meetmeid ta kavatseb võtta.

See protseduur peaks aitama kaasa sellele, et oleks välistatud ebaõiglaste, põhjendamatute, pahatahtlike, Euroopa väärtustega vastuolus olevate ja komisjoni pädevusse mittekuuluvate algatuste registreerimine. Lisaks on võetud vajalikud meetmed algatuse toetajate isikuandmete kaitseks.

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga.