Eesti Ökokogukondade Ühendus seadis sihte

Lõppenud nädalavahetusel kogunes Tartumaal Roiul grupp inimesi, kes soovib kaasa aidata kogukondliku ja jätkusuutliku eluviisi edendamisele Eestimaal.

Tegemist oli Eesti Ökokogukondade Ühenduse kevadise kokkusaamisega, mille raames seati sihte, jagati infot ning löödi kaasa töötubades. Kokkusaamise põhitähelepanu oli suunatud Eesti Ökokogukondade Ühenduse kui katusorganisatsiooni strateegia väljatöötamisele, et tõhustada senist tegevust, kaasata uusi inimesi ning tõsta ka avalikkuse teadlikkust jätkusuutlike ja kogukondlike teemadega seoses.

Kahe päeva jooksul peetud kokkusaamiselt astus läbi ligi 40 inimest, kes panustasid nii strateegia loomisse kui töötubade korraldusse. Muuhulgas tegeldi väiketuulikute ehitamise ja muude säästva eluviisiga seotud teemade jagamisega.

Eesti Ökokogukondade Ühenduse kohta loe lähemalt siit.

Eesti Ökokogukondade Ühenduse kevadine kokkutulek Roiul. Foto: Kalle Pungas