Rakvere kuulutati metsapealinnaks

Täna keskpäeval kuulutati Rakvere Vallimäel välja Metsapealinn 2012, mida Rakvere tähistas lumelinna ehitamise ja kogupere vastlapäevaga.

Tseremoonial osalesid Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees Hardi Tullus, Rakvere linnapea Andes Jaadla ning Haapsalu abilinnapea Peeter Vikman.

Hardi Tullus ütles oma kõnes, et rakverelased võivad oma rohelise linna üle uhkust tunda. „Mõelge metsa peale, mis pakub nii puhkamisvõimalusi kui ka tööd paljudele ümbruskonna inimestele,“ soovitas ta. Metsaseltsi juhatuse esimees kutsus kõiki linlasi kevadel kindlasti ka puid istutama.

„Metsapealinnaks kandideerimise mõte sai altõuke Euroopast, kui linn ühines üleeuroopalise projektiga „Timber in Action“, millega kutsutakse Euroopa linnu väärtustama puitu linnakeskkonnas,“ lausus linnapea Andres Jaadla.
„Leidsime, et saame seda mõtet linlastele paremini edasi anda metsapealinnaks olemisega.“ Üks sündmusi, millega Rakvere kavatseb oma 710.
juubelit jäädvustada, on 7100 puu istutamine linnametsa koos kaitseväelastega.

Peeter Vikman meenutas uhkusega lõppevat metsapealinna-aastat, mil Haapsalu sai paljude aastate järel taas metsaomanikuks ja iga linna saabujat tervitas pilkupüüdev metsapealinna silt. Rakverele soovis ta palju sisukat tegevust, mis aitab kaasa metsa väärtustamisele.

Metsanduslikul võistlusel võtsid omavahel mõõtu moodsa Husqvarna metsatehnikaga varustatud Luua Metsanduskooli õpilased ja Eesti Maaülikooli tudengid – tulemuseks oli viik.

Rakvere Vallimäel lasi ligi 500 inimest vastlaliugu ja 22 meeskonda ehitas metsateemalist lumelinna. Kaitseliidu Viru maleva naiskodukaitsjad pakkusid hernesuppi, kuuma teed ja vastlakukleid.

“Metsapealinna tiitliga soovis Eesti Metsaselts tunnustada Rakveret metsasõbraliku linnana,“ ütles Eesti Metsaseltsi tegevjuht Mart Kelk.
„Loodetavasti aitavad tiitel ja uus tunnuslause kõigile linlastele meelde tuletada, et Rakvere on tõepoolest metsa väge täis. Mets pakub paljudele
Rakvere ja Lääne-Virumaa inimestele tööd nii metsas kui ka ümbruskonna puidutöötlemisettevõtetes; selle kõrval oskavad inimesed kindlasti hinnata ka puhkamisvõimalusi oma hästi hooldatud linnametsades.“

Eesti Metsaseltsi valikul kolme kandidaadi seast sai määravaks see, et Rakveres on kavandatud metsateemalisi ettevõtmisi mitte üksnes
traditsiooniliseks metsanädalaks, vaid terveks aastaks. Rakverele annab praegune metsapealinn Haapsalu tiitli üle 23.-29. aprillini toimuval
metsanädalal.

Rakvere linna territooriumist on kolmandik kaetud metsa ja rohealadega. Linnarahva seas on populaarsed iidne Rakvere tammik, Palermo ja Lilleoru mets, kus käiakse vaba aega veetmas, sportimas, kõndimas.

Rakveres ja selle lähipiirkonnas asuvad mitmed puidutöötlemisettevõtted – Jeld-Wen AS, Rakvere Metsakombinaat, Rakvere Metsamajand, AS Virumaa Metsatööstus, Stora Enso Näpi saeveski jt. Neist Rakveres asuv uksetootja Jeld-Wen AS on Rakvere suurim tööandja.

Rakvere metsapealinna aasta tunnuslause on „Rakvere – metsa väge täis!“

Eesti Metsaselts valib metsapealinna alates 2004. aastast, siis sai selleks Räpina. Seejärel on metsapealinna tiitlit kandnud Kilingi-Nõmme, Kunda,
Võru, Pärnu, Viljandi ja Tartu. Praegu on metsapealinn Haapsalu.
Metsapealinna ettevõtmiste kaudu soovib Eesti Metsaselts teadvustada metsal tuginevate tegevuste tähtsust Eesti jaoks ning süvendada üldsuse arusaamist tänapäevasest säästvast metsandusest ja puidutööstusest, selle rollist töökohtade loomisel ja keskkonnakaitses. Samuti on eesmärk tõsta ühiskonna teadlikkust metsa ja puidukasutuse laiemast mõjust keskkonnale ning selle seost säästva arengu põhimõtetega – puit on taastuv ning keskkonnasäästlik materjal, mille kasutamisel kulutatakse vähe energiat.
Eesti Metsaselts (EMS) on 25. aprillil 1991. a (registreeritud 20.06.1991) asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on ühendada
metsandusliku mõttelaadiga metsamajandustöötajaid ja metsandus- ning loodushuvilisi isikuid, kellel on ühised aated Eesti metsanduse arendamisel ning metsa kasutamisel ja kaitsel.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap