Narva Kutseõppekeskuse lõpetab täna 104 spetsialisti

Noored autotehnikud, kes täna kooli lõpetavad. Foto: Narva Kutseõppekeskus
Tänasel talvisel lõpuaktusel saavad Narva Kutseõppekeskuse (Narva KÕK) lõputunnistuse kätte 104 värsket koolilõpetajat, uut spetsialisti. Tööellu astuvad 18 autotehnikut, 11 kelnerit, 26 kokka, 9 mehhatroonikut, 21 müügikonsultanti ja 19 turismikorraldajat.

„Täna saavad need noored lõputunnistuse, kuid meie elu kiired muutused lubavad arvata, et oma tööelu jooksul peavad nad veel korduvalt õppima asuma,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots. „Soovin tänastele lõpetajatele julgust tööturu muutustele paindlikult reageerida,“ sõnas Ojaots.

Kahe eriala, autotehniku ja koka eriala lõpetajad said Narva KÕK-ist kutsekeskhariduse tunnistuse, s.t. nad läbisid koolis 3,5 aasta (ehk 140 õppenädala) jooksul ka keskhariduse stuudiumi. Keskharidusega Narva KÕK-i õppima tulnud turismikorralduse ja mehhatroonika eriala omandanud õppisid 2,5 aastat.

Täna lõpetavad kelnerid ja müügikonsultandid omandasid eriala 5 ja poole kuu jooksul. Kelneri eriala lõpetanute seas on ka Eesti parim noor kohvimeister Natalja Žitinskaja, kes võitis tiitli sügisesel üleriigilisel võistlusel „Noor teenindaja 2011“.

Lisaks kooli lõputunnistusele saavad paljud autotehnikud, kelnerid, kokad ja mehhatroonikud kooli lõpetamisega koos ka erialased kutsetunnistused. Kõigil nendel erialadel õppinud õpilastel oli võimalus kooli lõpetamisel sooritada
eriala kutsekvalifikatsioonieksam, mille viisid läbi vastava erialaliidu esindajad. Kutsekvalifikatsioonieksami kulud katab Eesti riik. Kõigil lõpetajatel on võimalus pärast lõpetamist aasta jooksul sooritada kutseeksam.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1300 õppurit ja töötab 128 inimest. Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal. Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Allikas: Narva Kutseõppekeskus, www.nvtc.ee