Lõpeb skautide talvine suurkogunemine Tapal

Skaudiehitiste võistluse võidutöö aastast 2006. Foto: skaut.ee
Täna lõpevad Tapal kogu nädalavahetuse kestnud skautide talimängudele, mille seekordne pearõhk on talvises metsas matkamise oskuste õppimisel ning päästealasel ennetustööl. Laagrisse on oodata ligi 200 skauti.

Põhikooli riiklik õppekava toob ühe õppekorraldust läbiva teemana välja noorte arendamise tervise ja ohutuse valdkonnas. Skautlus formaalharidust toetava noorte liikumisena annab siinkohal oma panuse. Laagris õpetati esmaabi külmakahjustuste korral, lõkke ohutut tegemist, looduse tundmist jpm. Tegevust pakkus ka Päästeamet. „Laagriga õpivad lapsed oskusi, mis kipuvad olema unustatud,“ ütles laagri korraldaja Kristjan Kruus.

Talimängude ühe uudse tegevusena sai esimesel õhtul iga osaleja endale valmistada lumeräätsad ning järgmise päeva matkamängu raames said kõik osalejad lumes räätsadega matkamist proovida.

Skautlusele traditsiooniliselt toimus laupäeval lõkkeõhtu. Lõkkeõhtu on moodus päeva kokkuvõtmiseks mängude, etteastete ja lauludega. Seekordse lõkkeõhtu viis läbi Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi.

Käesoleval aastal möödub 100 aastat skautluse algusest Eestis. Juubeliaastaga seotult toimub laagri esimesel õhtul Eesti skautlus 100 lühifilmikonkursile laekunud filmide vaatamine. Filmikonkursi teemana jäädvustasid osalejad ühe skautlusega seotud tegevuse.

Eesti skautluse 100. juubeliaasta patrooniks on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, kes, tuginedes oma isiklikule kogumusele skautluses on öelnud: “Skaudiliikumine annab noortele ühiste tegemiste kaudu võimaluse ennast arendada, saada häid sõpru ja omandatud teadmiste abil anda oma panus meid ümbritseva maailma paremaks muutmisse.“

Eesti Skautide Ühing, mille liikmeskond küündib 1500 liikmeni, on tänasel päeval üks suurimaid noorteorganisatsioone Eestis. Maailmas on skaute kokku üle 30 miljoni.

Laagrit toetasid: RMK, Kaitseliit, Edelaraudtee, Tapa Mill, Tapa vald, Tapa Gümnaasium, Päästeamet, Moe Tall.

Allikas: Eesti Skautide Ühing