Vinni vallavalitsus liitus Lemmikloomaregistriga

Selle aasta alguses liitus Vinni vallavalitsus lemmikloomaregistriga, millest tulenevad ka uued kohustused valla elanikele.Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab alates 1. jaanuarist 2012 koerte märgistamise ja registreerimise kohustuse. Kasside ja teiste lemmikloomade märgistamine ja registreerimine on soovituslik.

Koerad, kes sünnivad pärast 1. jaanuarit 2012 peavad olema märgistatud mikrokiibiga ja kantud Vinni valla lemmikloomade registrisse.
Koerad, kes on sündinud enne 2012. aastat võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit kaelarihmal ja peavad olema kantud registrisse hiljemalt selle aasta lõpuks.

Loomatauditõrje seadus kohustab omavalitsust korraldama koerte ja vajadusel teiste lemmikloomade üle arvestust pidama. Euroopa Liidus on alates aastast 2011. ainukeseks tunnustatud märgistamise viisiks mikrokiip.
Lemmikloomaregister (LLR) on üleeestiline veebipõhine register, mis koosneb kõikide kohalike omavalitsuste registritest. Leitud looma otsing toimub üle kõikide KOVi registrite. Kiibistatud looma saab LLR-isse kanda:
vallavalitsuses registripidaja; kiibi paigaldanud veterinaar või loomaomanik ise.
LLR andmed on kättesaadavad veterinaarile, vallavalitsuse registripidajale, varjupaikadele ja loomaomanikule (läbi riigiportaali).


Läbi riigiportaali www.eesti.ee pääseb loomaomanik ligi oma LLRis oleva looma andmetele, saab vaadata nt. järgmise vaktsineerimise aega, muuta oma kontaktandmeid (telefon, e-post), teavitada LLRi looma surma korral jne.
Uue kiibistatud looma puhul saab omanik ka ise oma looma andmed LLRi kanda, logides riigiportaali sisse ID-kaardi või pangaparooliga.
Kui mikrokiip on loomale paigaldatud, saab seda kontrollida vastava seadme abil, seda kaela läheduses liigutades. Seade aktiviseerib mikrokiibi ning selles sisalduv number edastatakse lugemisseadme ekraanile.
Vastavad seadmed on olemas loomakliinikutes, koerte varjupaigas, politseis ning piiriteenistuses.     Kahjuks ei saa paljud loomaomanikud aru, et kiip ilma registrita on vaid mõttetu jubin looma sees. Kiip saab oma otstarvet täita vaid koos registriga. Kiibistatud ja registreerimata loomad tekivad nii: kasvatajad on kohustatud pesakonna kiibistama, kuid ei taha ülearu kulutada registreerimisele ning unustavad või isegi ei tea uutele omanikele öelda, et koer tuleb ka registrisse kanda. Nii elavad nii mõnedki loomaomanikud õndsas usus,
et kui nende loomal on juba kiip, siis on kõik korras. Kontrollige ilmtingimata, kas teie kiibitud loom on ka registris – www.eesti.ee, kui ei ole, saate selle ise sinna tasuta lisada.
Kiibi numbri järgi saab oma looma otsida siin.