Ühing Korruptsioonivaba Eesti kuulutas välja esseekonkursi

Eilsel rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval,  kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et kutsuda õpilasi  üles kaasa mõtlema  korruptsiooni ohtudest.

Esseekonkursiga  soovitakse muuta korruptsioonialane arutelu ka noorte seas aktiivsemaks .

„Peame  oluliseks, et eetilist käitumist hakataks teadvustama võimalikult varakult ning tauniv suhtumine korruptsiooni kujuneks enne, kui asutakse esimesele töökohale,“ lausus ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii.

2010. aastal Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud korruptsiooniuuringu tulemustest ilmneb, et noorte suhtumine korruptsiooni on mõnevõrra sallivam kui vanematel inimestel. Üheks põhjuseks võib pidada noorte tagasihoidlikke teadmisi  korruptsioonist ja selle ohtudest.

Esseekonkursi eesmärk on ärgitada keskkoolinoori mõtlema ja kirjutama aususe ja läbipaistvuse teemadel. „Konkurss annab  hea võimaluse, et näiteks ühiskonnaõpetuse tundides arutleda  poliitilise kultuuri ning eetilise ja õiglase ühiskonnakorralduse teemadel,“ lisas ühingu  projektijuht Käärt Kaljuvee.

Parimaid autoreid ootab ühingu poolt rahaline preemia ning esseede avaldamine ühingu kodulehel.

Lisainformatsiooni konkursist leiab ühingu kodulehelt www.transparency.ee

Rahvusvahelist korruptsioonivastast päeva tähistatakse alates 2003. aastast seoses ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni vastuvõtmisega ning üle maailma pööratakse sel päeval tähelepanu korruptsiooni ja läbipaistvusega seotud teemadele.