Taas on aeg valida Põlvamaa aasta turismitegijad

SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulutab välja konkursi lõppeva aasta parimate turismitegijate väljaselgitamiseks.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Põlvamaal edukalt tegutsevaid turismiettevõtteid, atraktiivseid tooteid ja tublisid inimesi ning teadvustada turismivaldkonna olulisust maakonnale.

“On sõnadetagi selge, missugust kasu võib turism tuua maapiirkondadele, kus see see on sageli elanike üks peamisi elatusallikaid ja töökohti. Turismi hooajalisus ning tugev konkurents siseturul teevad turismiäris püsimise keeruliseks,” nentis arenduskeskuse turismiarendusjuht Ulla-Maia Timmo. “Paljudel juhtudel on turismiteenuse pakkumine rohkem elustiil kui suur äri. Põlvamaa inimesed, kes seda elustiili hoiavad ning turismist omale elatusallika on teinud, moodustavad ise suure osa oma tootest. Hoidkem ja tunnustagem neid!”

Traditsiooniliselt selgitatakse Põlvamaa turismitegijad neljas kategoorias:
Aasta turismitegu
Aasta atraktiivseim uustulnuk
Aasta roheline tegu
Aasta turismitöötaja

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui organisatsioonid, esitada võib ka iseennast, oma organisatsiooni ja oma töötajaid. Üks isik võib välja pakkuda ka mitu kandidaati.

Nominentide ülesseadmiseks tuleb koostada vabas vormis ettepanek, mis peab sisaldama esitatava nime, kategooriat, põhjendust, miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse, samuti esitaja enda nime ja telefoni.

Kandidaadid tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile ulla.timmo@polvamaa.ee hiljemalt 9. detsembriks 2011. Esitatud nominentide hulgast teeb valiku viieliikmelise komisjon, mis koosneb maavalitsuse, omavalitsuste, era- ja kolmanda sektori ning meedia esindajatest.

Põlvamaa parimad turismitegijad 2011 kuulutatakse välja detsembri keskpaigas.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap