Euroopa Noortekeskuste esindajad kohtusid Tartus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) kutsel külastab 11.-13. November 2011 Eestit 22 noortekeskuste esindajat üle Euroopa. Toimumas on Euroopa Noortekeskuste Ühenduse ECYC (European Confederation of Youth Clubs) üldkoosolek.

11. novembril toimus „Eesti noorsootöö päev“ mille vältel tutvuti Eesti noorsootöö ajaloo, praeguse korralduse ja tulevikusuundadega. Toimus vestlusring Haridus- ja Teadusministeeriumis, kus osales Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja Kaisa Orunuk, kes tutvustas Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel 2008 – 2013 ellu viidavat programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“. Erilist huvi pakkus külalistele eelmisel aastal välja töötatud noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel ja selle kasutamise võimalused.

Päeva raames külastati Euroopa Regionaalfondi rahastusel renoveeritud Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskust ning Siimusti Avatud Noortekeskust. Põltsamaal kohtuti Tartu ümbruskonna valdade esindajatega, kes olid seal Tähe Noortekeskuse poolt veetava projekti raames piirkondadele vajalike noorsootöö teenuste teemal arutamas. Siimustis tutvustas Eesti ANK põhjalikumalt oma tegevusi ja tulevikusuundi.

Nädalavahetusel jätkus ECYC üldkoosolek Tartus, Dorpat’i Konverentsikeskuses. Kohal olid noortekeskuste esindusorganisatsioonid Norrast, Iirimaalt, Islandilt, Belgiast, Hollandist, Taanist, Šveitsist, Suurbritanniast, Küproselt, Rumeeniast, Armeeniast ja Eestist. Arutluse all olid liikmelisus, põhikirja uuendamine ja tegevuskavad. Käsitleti Euroopa Noorte Foorumil esindatavaid põhimõtteid ja prioriteete, uuringute strateegia ning noorsootöö professionaliseerumise teemat. Tutvuti teiste riikide noortekeskuste väärt praktikatega ning arutatakse tulevikuprojekte. Laupäevane päev kulus eeltoodud teemade põhjalikuks käsitlemiseks, pühapäeval langetati otsuseid.

Mõned ECYC esindajad jäävad Eestisse pikemalt, osaledes 14.-15. novembril toimuval V Eesti Noorsootöö Foorumil ning üldkoosolekut korraldava Eesti ANK-i 10 aastapäeva vastuvõtul Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis 14. novembril.

Allikas: Eesti ANK