Ilmus looduslike pühapaikade haldamise
rahvusvaheline juhend

Neljapäeval, 29. septembril esitletakse Tallinnas Keskkonnaministeeriumis Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) looduslike pühapaikade haldamise juhendit. Raamat on mõeldud looduskaitsealade valitsejatele ning teistele ametnikele ja eraisikitele, kes pühapaikade haldamisega kutsetööna või vabatahtlikus korras tegelevad. Juhend muudab oluliselt käsitlust, mille kohaselt on Eestis seni pühapaiku kaitstud üksnes kas arheoloogiliste või loodusmälestistena. Rahvusvaheline looduskaitseliit käsitleb pühapaiku inimkonna vanimate looduskaitsealadena, kus tuleb põlisrahva tavasid järgides koos kaitsta nii loodust kui ka vaimset pärandit.
Juhendi on koostanud Maailma Kaitsealade Komisjoni kaitsealade kultuuriliste ja vaimsete väärtuste töörühm koostöös UNESCO programmiga “Inimene ja biosfäär”. Raamatu andis eesti keeles välja Maavalla Koda. Ettevõtmist toetas Keskkonnaministeerium ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Raamatut trükiti 1000 eksemplari ning see jagatakse tasuta looduslike pühapaikade haldamisega tegelevatele keskkonna-, muinsuskaitse- ning omavalitsusasutustele. Raamatu
saavad ka suuremad raamatukogud ning kõrgkoolid.
IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) on maailma suurim looduskaitseühendus, kuhu kuulub üle 160 riigi. Eesti on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu liige 2007. aastast. Raamat ilmus esmakordselt inglise keeles 2008. aastal ning kinnitati IUCNi maailma looduskaitsealade IV kongressil 2008. a porikuus. Koos paljude teiste riikidega kiitis juhendi heaks Eesti Vabariik. Lisaks inglise keelele on juhend varem ilmunud hispaania ja vene keeles. Juhendi väljaandmine eesti keeles on tingitud sellest, et Eestis leidub rohkesti looduslikke pühapaiku ning nendega seotud tavad on jõudnud silmapaistvalt elavalt kaasaega. Looduslikel pühapaikadel on Eesti looduses ja kultuuris oluline koht ning neid väärtustatakse ka riiklikul tasandil.
Juhendi tutvustamiseks korraldatakse keskkonnaameti töötajatele ja teistele pühapaikade
haldamisega tegelevatele ametnikele ning vabatahtlikele kuus teabepäeva. Teabepäevad toimuvad: 4. oktoobril Läänemaal Penijõel Matsalu rahvuspargi keskuses, 6. oktoobril Tartus Keskkonnaameti saalis, 13. oktoobril Otepääl Keskkonnaameti saalis, 18. oktoobril Pärnus Keskkonnaameti saalis, 25.oktoobril Rakveres Lääne-Viru maavalitsuse saalis ja 1. novembril Tallinnas Keskkonnaministeeriumi saalis.
Eike Riis

Share via
Copy link
Powered by Social Snap