Tartus kaalutakse liikluskorralduse muutust

Teisipäeval, 26. aprillil toimunud linna liiklusnõukogu koosolekul otsustati linnavalitsusele teha ettepanek muuta käesoleval suvel Laia tänava liiklus püsivalt kahesuunaliseks.

Liiklusnõukogu koosolekul kuulati ülevaadet erinevatest Laia, Kroonuaia tänava ümbruses ja sildadel tehtud liiklustiheduse-, müra- ja vibratsiooniuuringutest ja arutati läbi saadud kogemused ajast, mil Lai tänav oli ajutiselt kahesuunaline ning jõuti ühiselt otsuseni, et piirkonna liikluskoormuse hajutamise ning sujuvuse eesmärgil on vajadus muuta Laia tänava liikluskorraldus kahesuunaliseks. Vastav ettepanek tehakse linnavalitsusele, eesmärgiga viia liikluskorralduse muudatus sisse juba eeloleval suvel.

Loe lisaks

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap